Město Litovel využívá informační systém GINIS již řadu let (od roku 2005). S modulem Přestupky městské policie, který řeší kompletní agendu přestupků a řídí se postupem zákona o zpracování přestupkového případu č. 500/2004 Sb., správním řádem a zákonem č. .251/2016 Sb. o některých přestupcích začali městští strážníci pracovat v minulém roce.

Během nasazování modulu PRM se celková funkcionalita modulu vyvíjela dle přání a požadavků městské policie Litovel. Mezi tyto požadavky patřilo například napojení na centrální registr vozidel, centrální registr řidičů, registr psů, napojení pokutových bloků, úprava tiskových formulářů atd.

Modul PRM je propojen i se spisovou službou GINIS, která řeší ochranu přístupů k zobrazení různých dokumentů (el. obrazů) u jednotlivých případů. V praxi to znamená, že pokud strážník není vlastník případu, nezobrazí se mu přiložené dokumenty.

Přestupky jsou evidovány v jednom deníku, do kterého se ukládají případy vytvořené jak v modulu PRM, tak i z mobilní aplikace, což zajišťuje vedení všech přestupků na jednom místě a tím i ochranu osobních údajů účastníků. Přehlednost přestupků je zajištěna pomoci detailní možnosti vyhledávání v seznamu případů.

V přestupcích je možné evidovat podrobnosti, které se dají využít ve statistických výstupech, podle kterých velitel městské policie získává přehled o vykonané práci strážníků apod.

Velkou výhodou pro strážníky je mapa četnosti přestupků, podle které se mohou strážníci zaměřovat na oblasti se zvýšenou kriminalitou nebo výskytem porušení předpisů.

Na základě požadavků městské policie Litovel prošla velkou změnou i mobilní aplikace PRM, kterou mohou strážníci využít v terénu. Mobilní aplikace umožňuje strážníkům provést lustraci Registrační značky vozidla, nebo osoby přímo na ulici, popřípadě vytvořit novou činnost, fotodokumentaci či uložit případnému účastníkovi pokutu přímo na místě. Pomocí online rozhraní se prováděná činnost zaznamená v modulu PRM.

Modul PRM komunikuje také s dalšími moduly GINIS jako jsou Daně, dávky a pohledávky DDP, Přestupkové řízení PRR, Zóny parkovacích karet ZPS nebo umožňuje možnost tisku QR kódu pro platbu pokuty či využívá společných číselníků GINIS jako je například kartotéka Externích subjektů.

V současné době se na Městské policií Litovel připravuje řešení pro napojení modulu PRM na informační systém PČR.

O zkušenostech s implementací GINIS PRM se s námi podělil zástupce velitele Městské policie Litovel pan František Bartošek DiS.

Z jakého důvodu jste se rozhodli pro řešení přestupků Městské policie v GINIS?

V minulých letech jsme využívali rozdílný systém pro evidenci a řešení přestupků, ale hned z několika důvodů jsme se rozhodli pro změnu. Jelikož finance jsou až na prvním místě a ve veřejném sektoru to platí dvojnásob, tak prvním důvodem byla finanční náročnost na provoz systému. Jako důvod číslo dvě bych rád zmínil a tím i vyzdvihnul přívětivé prostředí, které je velice intuitivní pro uživatele. Toto mi i potvrdili kolegové z Městské policie Bílina, kteří přijeli na rychlé školení. 

Zákonodárce dává městským policiím za povinnost dle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní polici oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek. S touto povinností je spojená další potřeba komunikace a distribuce dokumentů k příslušným správním orgánům. Odesílání dokumentace přes spisovou službu je otázkou několika kliknutí.   

Jaké bylo Vaše očekávání?

Věděli jsme, že modul PRM není, tak rozšířen mezi další městské policie a s průkopnickou myšlenkou jsme očekávali profesionální přistup při řešení konkrétních problémů. S odstupem času mohu říct, že přechod na nový systém byl zcela bez pochyb přínosem pro naši městskou policii a po překonání „porodních bolestí“ se obešel bez větších problémů. 

Dále bych rád podotknul, že naší nespornou výhodou byla znalost prostředí, jelikož městský úřad pracuje v systému GINIS již řadu let.

Byli nějaké specifické požadavky na řešení přestupků v GINIS?

Postupně při zapracování systému do praxe vyvstali další potřeby spojené s činností MP. Jako příklad bych rád uvedl funkcionalitu přidávání „Typ činnosti“.     

Kolik pracovníků modul využívá a jak jste s ním spokojeni?

Se systémem bylo seznámeno a proškoleno celé mužstvo a to v počtu 10 -ti strážníků. S modulem PRM jsme spokojeni a již se těšíme na novou funkcionalitu v možnosti napojení se na informační systém Policie ČR, který nám opět pomůže zefektivnit naši každodenní činnost v ulicích města.

mobilní aplikace PRM

Autor: Ing. Lukáš Veselý

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook