GINIS PER.Koncem roku 2016 vznikla poptávka ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu na implementaci modulu Hodnocení.

Modul Hodnocení musel být na Ministerstvu průmyslu a obchodu implementován ve velmi krátké době, přibližně jednoho měsíce, protože hodnocení státních zaměstnanců za předchozí rok probíhá vždy v 1. čtvrtletí následujícího roku.

Modul Hodnocení musel být upraven v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě a nařízením vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců. Se zavedením modulu Hodnocení bylo potřeba proškolit přibližně 120 představených, kteří budou aktivně modul Hodnocení využívat při hodnocení svých podřízených státních zaměstnanců.

Modul Hodnocení automaticky vypočítává výsledky hodnocení a podle platové třídy, do které je státní zaměstnanec zařazen a výsledku hodnocení vypočítá maximální výši osobního příplatku, který je možné státnímu zaměstnanci navrhnout. Výstupem z hodnocení je hodnotící formulář, který hodnotitel projedná s hodnoceným.

Detail hodnocení

Zavedení nového modulu by mělo na Ministerstvu průmyslu a obchodu snížit administrativní náročnost a chybovost při hodnocení státních zaměstnanců.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook