Ve spolupráci s kolegy z distributora GORDIC Nový Bor jsme realizovali převod dat spisové služby v obci Hlubočky z informačního systému Munis od společnosti Triada spol. s.r.o.  do IS GINIS. Tato migrace dat byla součástí veřejné zakázky „Nový informační systém - Obecní úřad Hlubočky - část B“. 

Původní spisová služba, ze které byly data exportovány byla provozována na Obecním úřadě v Hlubočkách cca 10 let. Velikost zdrojových dat nebyla malá a to i z důvodu požadované migrace elektronických dokumentů, které byly k metadatům dokumentů spisové služby vedeny. Pro migraci dat jsme využili standardizované rozhraní GINIS INT.

Během přípravy a testování migrace dokumentů spisové služby se objevily komplikace spojené například s řešením těchto stavů:

 • Na původních dokumentech byly vedeny osoby, které na úřadu již nepracují
 • Nové spisové a skartační znaky, které byly připraveny pro novou spisovou službu GINIS neodpovídaly dokumentům v původní SSL
 • Zajištění vazby mezi iniciačními a vyřizujícím dokumentem
 • Původní spisová služba měla jinou logiku vedení vlastních a cizích dokumentů

Migrace dat byla provedena tak, aby neohrozila chod úřadu. Všechny potřebné dokumenty byly tedy kompletně převedeny a další kroky směřující k jejich vyřízení, archivaci a skartaci již budou prováděny v modulech IS GINIS.

Autor: Marek Smýkal

V prvním čtvrtletí letošního roku byly úspěšně realizovány dvě instalace podpory platebního terminálu v prostředí Ginis Express v modulu Pokladna. Občané tak mohou využívat bezhotovostní platbu kartou. Instalace a ověření funkčnosti byly realizovány v součinnosti s pracovníkem banky. Na uvedených organizacích je navíc systém POK spojen s modulem DDP, a tudíž po provedení úhrady je okamžitě na kartě poplatníka zobrazena realizovaná platba.

Pokud má i vaše organizace zájem o zprovoznění plateb kartou, doporučuji před samotnou instalací terminálu bankou kontaktovat přiděleného servisního pracovníka sítě Gordic a ověřit kompatibilitu terminálu se systémem POK Gordic a provést příslušné nastavení kontací pro UCR.

Věřím, že toto rozšíření přispěje k dalšímu zlepšení práce s modulem POK a lze jej prezentovat jako vstřícný krok k požadavkům občanů.

Autor: Jaromír Kapounek

Město Mikulov si již od roku 2017 užívá výhod Mobilní elektronické podpisové knihy (MPK) od společnosti Gordic. Hlavním důvodem této volby moderního způsobu schvalování a podepisování dokumentů jedním tlačítkem odkudkoliv byla častá potřeba vyřízení naléhavých požadavků v rámci schvalovacího procesu dokumentu finanční kontroly i pracovníky úřadu, kteří nejsou z různého důvodu (služební cesta, návštěva lékaře, nemoc, …) přítomni ve své kanceláři.

Podobných situací se podařilo tímto nástrojem vyřešit již několik set. Zákazník ocenil rychlou implementaci řešení a licenční model umožňující neomezený počet uživatelů, kteří ji mohou využívat.

Aplikaci Elektronická podpisová knihu je možné stáhnout zdarma z obchodů App Store a Google Play. Po její instalaci zadá uživatel prostřednictvím QR kódu odkaz na příslušný zákazníkův server, který mobilní aplikace zprostředkuje přímou a zabezpečenou komunikaci s informačním systémem GINIS. Po přihlášení pomocí jména svého účtu a příslušného hesla se pak dostane jak ke svým dokumentům aktuálně určených k vyřízení, tak i k archivu toho, co kdy v minulosti vyřizoval.

Někteří uživatelé mohou mít k použití mobilní aplikace bez kvalifikovaného podpisu výhrady ve spojitosti s nároky nařízení eIDAS o „elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu“ je platné od 1. 7. 2016. V této souvislosti zveřejnilo v roce 2018 Ministerstvo financí České republiky stanovisko č. 3/2018, podle kterého v případě elektronické finanční kontroly není nezbytné používat elektronický podpis. Pro účely řídicí kontroly je tedy postačující prokázání identity podepisujícího nezměnitelným záznamem v informačním systému (přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla a informace o datu provedení záznamu).

Autor: Ing. Lukáš Plhoň

Personální a mzdový systém společnosti GORDIC byl vybrán jako nejvýhodnější řešení ve veřejné zakázce „Výměna HR informačního systému ČT“, kterou vypsala Česká televize koncem roku 2018.

Hodnotícím kritériem byla nejen výše nabídkové ceny, ale samozřejmě i kvalita nabízeného řešení.

Vítězný informační systém je tvořen nástroji pro:

 • správu a administraci jádra systému a jeho workflow,
 • správu organizační struktury,
 • personalistiku,
 • mzdový a docházkový systém,
 • benefity a vzdělávání zaměstnanců,
 • systém notifikací,
 • personální a mzdový controlling včetně reportingu,
 • plánování nákladů
 • a zaměstnanecký portál včetně žádanek a online schvalovacího procesu.

Samozřejmostí je integrace s ostatními informačními systémy fungujícími v České televizi.

Společnost GORDIC je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů. V naší činnosti se protíná oblast informačních systémů, kybernetické bezpečnosti a Internetu věcí. Specializujeme se na tvorbu a dodávku software, včetně komplexní uživatelské podpory. Naše systémy využívá více než 6000 organizací a firem, od ledna 2020 se k nim připojí i Česká televize.

Více o personálním a mzdovém systému společnosti GORDIC naleznete na webu gordic.cz.

(Ilustrační foto)

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO. Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, což je oblast, kterou se sdružení CNZ (Co po nás zbude) dlouhodobě zabývá. Projekty vhodné pro posouzení ceny hodnotí rada CNZ a přizvaní odborníci v dané oblasti. Při vyhodnocování se hledí na odbornou stránku projektů, tedy zda a jak inovativní mají přínos pro správu a práci s důvěryhodnými dokumenty a jejich využitelnost, a zda a jak řeší jejich dlouhodobou a důvěryhodnou správu, včetně ukládání a archivace. Jedná se o jedinou odbornou cenu tohoto druhu v ČR.

V letošním roce byla cena CNZ udělena projektu příspěvkové organizace, Knihovny Jiřího Mahena v Brně: Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Vlastní projekt spočívá ve vybudování moderního informačního systému knihovny. Je založen na informačním systému GINIS firmy GORDIC a knihovnickém systému ARL. Oba systémy jsou vzájemně integrovány a IS GINIS je dále provázán na docházkový systém. Celý projekt je jedinečný

 • Rozsahem v rámci knihoven celé republiky
 • Komplexností celého řešení
 • Vzájemnou integrací tří informačních systémů
 • Kromě centrální knihovny pokrývá 33 poboček

Cenou je křišťálový artefakt vyrobený novoborskou společností SpOo Design Radim Sukup.

 

IT Projekt roku je unikátní soutěž, kdy CACIO hledá, posuzuje a objektivně a odborně oceňuje nejlepší projekty v oblasti informačních technologií a pečuje o jejich mediální prezentaci. Opakovaně a postupně tak přispívá ke zvyšování efektů a kvality projektů v ICT a seznamuje odbornou i laickou veřejnost s vynikajícími projekty. V rámci soutěže získal projekt i ocenění Finalista s čestným oceněním předsedy CACIO.

Pracovníci obecního úřadu Hlubočky vstoupili do nového roku 2019 se zcela novým informačním systém GINIS Standard, kterým nahradili stávající systémy pro vedení ekonomiky, spisové služby i mzdové a personální agendy.

Nový informační systém jim poskytuje zcela nové možnosti pro efektivní vedení spravovaných agend. Hlavním benefitem je plná provázanost mezi jednotlivými agendami, což má přínos v úbytku chybovosti a efektivnosti práce. Další výhodou je možnost snadného rozšiřování informačního systému o napojení na jiné agendové informační systémy nebo informační systémy spravované státem.

V současné době je systém používán pro kompletní vedení ekonomických agend GINIS EKO a spisové služby GINIS SSL nebo mzdové a personální agendy GINIS PAM, PER. Do systému jsou integrovány napojení na nejdůležitější informační systémy eGovernmentu, například: Informační systém základních registrů (ISZR), Informační systém datových schránek (ISDS), Insolvenční rejstřík (ISIR), Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) nebo Informační systém registru smluv (ISRS). GINIS SSL má přímé propojení na CzechPOINT, pro snadný přenos čísla jednacího a evidenci vydaných písemností do GINIS SSL.

Autor: Bc. Antonín Jureček

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook