Koncem loňského roku se dohodli pracovníci finančního odboru a odboru školství, kultury a sportu spolu ve spolupráci a součinnosti s řediteli příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Magistrát města Prostějov na průběžném sběru kompletních účetních dat za účelem zprůlednění financování příspěvkových organizací a lepší kontrole účetních operací ze strany Magistrátu.

Periodicita sběru dat byla v první fázi stanovena ve čtvrtletních intervalech tak, aby bylo možné usnadnit a zprůhlednit schvalování účetních čtvrtletních uzávěrek jednotlivých organizací. Účetním příslušných 18 příspěvkových organizací, jichž se tato novinka týká byl v rámci metodické podpory poskytnut jednotný účtový rozvrh. Pracovníci firmy KORAC s.r.o následně zabezpečili a realizovali v návaznosti na toto rozhodnutí následující kroky a funkcionality:

  • na Magistrátu zprovoznili, ověřili a nastavili software firmy GORDIC s.r.o pro sehrávání účetních dat (tzv. Automat)
  • na všech 18-ti příspěvkových organizacích osobně provedli transformaci datové základny programu GINIS Express UCR, nastavili mailovou komunikaci pro odesílání dat do Automatu a v součinnosti s účetními příslušných organizací uskutečnili odeslání dat za 1. čtvrtletí 2015 do Automatu. Proběhlo taktéž následné seznámení účetních s postupem při odesílání uzávěrek za následující čtvrtletí.

Dalším plánovaným krokem Magistrátu města Prostějova je zveřejňování hospodaření jeho příspěvkových organizací na webovém portálu města.

Autor: Milan Fňašek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook