Ve dnech 22. – 23. listopadu 2017 proběhla konference na téma Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost na akademické půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem konference bylo představení současných technologií a metod reverzního inženýrství a etického hackingu v kontextu aplikační oblasti informační a průmyslové bezpečnosti firemního prostředí.

Úvodního slova se ujal prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., kterého doplnil doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., děkan, Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně, jež převzal záštitu nad celou konferencí.

První blok nazvaný Aktuální výzvy a příležitosti kybernetické bezpečnosti zahájil Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti GORDIC s.r.o., generálního partnera konference. Krátce pohovořil o významu kybernetické bezpečnosti z pohledu reálných hrozeb týkajících se všech občanů a nutné edukaci v kybernetické bezpečnosti již na úrovní základních škol. Navázal na něj Ing. Jan Dienstbier s problematikou legislativy dotýkající se GDPR a zákona o kybernetické bezpečnosti. Vedoucí odborných laboratoří PTLAB a TESTLAB, Ing. David Malaník, Ph.D., představil činnosti, jimiž se laboratoře zabývají, především možnostmi penetračního testování. Blok uzavřel Ing. Jan Heisler ze společnosti RELSIE, který se věnoval blíže tématu GDPR a jeho aplikacích.

Druhý blok Hrozby v síťovém prostředí byl otevřen prezentací a živou ukázkou zranitelnosti IoT zařízení, jako osobních asistentek nebo webových kamer pomocí neměnných defaultních hesel, kterou prezentoval Vladislav Iliushin (Avast hacker). Následoval detailní rozbor Ransomware WannaCry a jeho vývoj v čase, prezentovaným odborníkem ESET Václavem Zubrem.

V poslední bloku prvního dne Ransomware stále aktuální prezentoval Václav Hess výsledky analýzy útoku ransomware z počátku letošního roku. Přednáška Ing. Marka Řezáče Kybernetické podsvětí se zabývala paralelou mezi světem mafiánských praktik podsvětí z 90. let minulého století a současnými vyděračskými ransomwary typu WannaCry.

Závěr prvního dne byl věnován připravenosti platformy LMS Moodle na nařízení GDPR, prezentovaný Ing. Liborem Soškou.

Druhý den konference zahájila přednáška pana prof. Mgr. Romana Jašeka, Ph.D., ve které se věnoval standardům IoT. Následovala prezentace Ing. Davida Malaníka, Ph.D. na téma Současné trendy proti bezpečnosti, kde představil možné zranitelnosti mobilních i desktopových variant operačních systému. Navázal na něj Michal Hrobár s ukázkou provedených penetračních testů a jejich krátkou analýzou.

V dalším bloku bylo představeno Národní Centrum Kybernetických sil a jeho úloha v rámci zabezpečení ČR před hrozbou kybernetických útoků, prezentováno pracovníkem vojenského zpravodajství Jaroslavem Zobačem. Jeho kolegové Vratislav Červený a František Broza popisovali ve svém příspěvku forenzní analýzu jako nástroj kybernetické obrany, kde se věnovali i programovému vybavení, které k tomuto využívá vojenské zpravodajství.

Konferenci uzavřel blok nazvaný Umělá inteligence a strojové učení. Úvodní prezentaci měl Ing. Vít Štěpánek ředitel ICT společnosti NWT, ve které představil jejich řešení problematiky GDPR a ZoKB z pohledu provozování bezpečného datového centra. Následující dvě prezentace byly věnovány možnostem detekce mobilního malware s využitím technik stojového učení a umělé intelegence, kterými nás provedli doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková a Ph.D. a doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.. Konferenci uzavřel Ing. Jan Viktorin s tématem incidentů v IoT sítích, kde popsal zranitelnosti jednotlivých IoT sítí.

Autor: Bc. Antonín Jureček

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook