Na základě usnesení vlády České republiky č. 273 ze dne 24. 8. 2016 se s účinností od 1. 9. 2016 mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto usnesením se tedy mění platové tabulky, zařazení pracovníků do platových tabulek a zvláštní způsob určení platového tarifu.V §5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. byly realizovány v podstatě 2 zásadní změny týkající se nepedagogických i pedagogických pracovníků ve školství.

• nepedagogové

Těmto zaměstnancům školy nebo školského zařízení podle §7 školského zákona přísluší platový tarif stanovený podle přílohy č. 3 NV č 564/2006 Sb. Jsou tedy odměňováni shodně s pracovníky v sociálních službách nebo v zařízení sociálních služeb.

• pedagogové

Tito pracovníci jsou odměňování podle nové (nominálně vyšší) stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 9 NV č. 564/2006 Sb. U této platové tabulky došlo k navýšení 6 platových stupňů na 7 ( rozdělení praxe v intervalu <0,6) let na intervaly <0,2) a <2,6)) let Tyto nové úpravy platových tabulek byly zapracovány do programu GINIS Expres PAM ver. 5.14.8Za předpokladu, že máme v programu GINIS Expres PAM na kartách jednotlivých pracovníků vyplněny základní nezbytné údaje:

  • platová třída a stupeň
  • údaj „státní správa“
  • druh pracovně právního vztahu

je možno buď ručně a nebo ( při větším počtu pracovníků) zásahem SW – technika fy. Korac s.r.o. provést změnu na kartě pracovníka podle nových tarifních tabulek s platností od 01.09.2016Pro kontrolu změn platových tarifů máme navíc v menu „Výstupy – Údaje pracovníka – Změna platových tarifů“ k dispozici kontrolní sestavu PAM33000.FRX.Je z ní vidět srovnání původního ( do 31.08.2016 ) a nového (od 1. 9. 2016) tarifu.Slouží i jako podklad pro zapracování ekonomických dopadů provedených změn do rozpočtu organizacePro úplnost jen na závěr ještě doplním skutečnost, že se zákonnou změnou tarifu je možné měnit i další položky platového výměru (příplatek za vedení, osobní příplatek …)

Autor: Milan Fňašek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook