Měsíc leden ve mzdové účtárně je měsícem, kdy mzdová účetní musí uzavřít rok2015 a musí zaznamenat novou legislativu pro zpracování mezd za rok 2016.

Musí soustředit svoji činnost na zpracování ročních statistik:

  • Ve dnech od 5.1.2016 do 5.2.2016 probíhá sběr dat do ISP (Informační systém o platech) za 1. pololetí 2013.
  • Školské organizace zpracovávají P1-04, která se musí odevzdat do 15.1.2016.

Legislativa roku 2016 zaznamenala tyto úpravy:

  • Redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti od 1. 1. 2016.
  • Redukční hranice – 2016.

Od průměrné mzdy pro rok 2016 jsou odvozovány redukční hranice pro účely nemocenského pojištění - 1. redukční hranice odpovídá průměrné mzdě, 2. redukční hranice jejímu 1,5násobku, 3. redukční hranice 3násobku, údaje dle těchto pravidel následně sděluje MPSV (pro rok 2016 ve sdělení 272/2015 Sb.):

2015 - sdělení MPSV 214/2014 Sb.

2016 - sdělení MPSV 272/2015 Sb.

1. redukční hranice

888,-Kč

901,-Kč

2. redukční hranice

1.331,- Kč

1.351,- Kč

3. redukční hranice

2.662,-Kč

2.701,-Kč

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti (denní redukční hranice pro nemocenské se vynásobí koeficientem0,175 a zaokrouhlí na haléře nahoru). Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti činí v Kč:

2015

2016

1. hodinová redukční hranice

155,40 Kč

157,68 Kč

2. hodinová redukční hranice

232,93 Kč

236,43 Kč

3. hodinová redukční hranice

465,85 Kč

472,68 Kč

  • Minimální mzda

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb, ze dne 20. Srpna 2015 dojde od 1. ledna 2016 ke zvýšení minimální mzdy z částky 9 200 Kč na 9 900 Kč.Pojistné z tohoto vyměřovacího základu činí 1 337 Kč (tj. 13,5% z částky 9900 Kč).Výše měsíční minimální mzdy se zvyšuje na 9900 Kč (dosud 9200 Kč). Z toho vyplývá, že mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než tato částka.U zaměstnanců s hodinovou mzdou se minimální mzda zvyšuje na 58,70 Kč (dosud 55,00 Kč). Tato minimální mzda bude mít mimo jiné i dopad na výši minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění. Zároveň má nová výše minimální mzdy dopad na posouzení nároku na daňový bonus při sledování dosažení příjmu.

  • Nový státní svátek – Velký pátek

Z 359/2015 Sb. - Novela Z č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.Zákon definuje:

  • Státní svátky
  • Ostatní svátky – od 1.1.2016 nový svátek „Velký pátek“

Z pracovněprávního hlediska není rozdíl mezi státními a ostatními svátky.

  • Exekuce

Normativní náklady na bydlení pro rok 2016 jsou 5858 Kč (v roce 2015 byly 5767 Kč).Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí součet částky ŽM a normativních nákladů na bydlení, tj. 3410 + 5858 = 9268 Kč (dosud 9177 Kč). Jedna třetina z této částky činí 3089 Kč (dosud 3059 Kč).Základní částka, která nesmí být sražena povinnému, je součet základní částky na osobu povinného 6178,67 Kč (2/3 z (3410+5858=9268), dosud to bylo 6188 Kč,základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 1544,67 Kč (6178,67:4), dosud to bylo 1529,50 Kč.

  • Daně 2016

Hranice příjmu pro odvod solidárního zvýšení daně a solidárního zvýšení daně u záloh.Hranice pro výpočet solidární daně je stanovena pro rok 2016 ve výši 108 024 Kč.Solidární zvýšení daně u záloh – 4x 27 006 = 108 024 Kč.Solidární zvýšení daně – 48x 27 006 = 1 296 288 Kč. Průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení stanovená rok výpočet v roce 2016 27 006,- Kč. 4násobek průměrné mzdy pro výpočet v roce 2016 108 024,- Kč

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook