Od 1. 1. 2016 vyvstala pro plátce DPH nová povinnost vůči státu, tzv. Kontrolní hlášení DPH, dále jen KH. KH je předmětem § 101c až § 101 i zákona č. 235/2014 SB. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. KH nenahrazuje daňové přiznání – jedná se o speciální daňové tvrzení, které poskytuje správci daně podrobnější údaj k vybraným sledovaným řádkům daňového přiznání.

Právnické osoby podávají KH vždy za kalendářní měsíc, do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Jde o stejný termín, v jakém se podává měsíční daňové přiznání, bez ohledu na to, zda jde o měsíčního nebo čtvrtletního plátce DPH. Fyzické osoby podávají KH v termínu svého daňového přiznání, tedy za kalendářní mědíc nebo čtvrtletí. Při nepodání KH ve stanovené lhůtě nebo při včasném nedoplnění údajů na základě výzvy správce daně hrozí plátci zákonem stanové sankce. Plnění s hodnotou nad 10.000Kč včetně daně a plnění v režimu přenesené daňové povinnosti se vykazují jednotlivě s uvedením konkrétního evidenčního čísla daňového dokladu, DIČ plátce, základu daně, výše daně, atd. V případě tuzemského dodanění dle § 92a se uvádějí údaje zvlášť za jednotlivé kódy předmětu plnění dle závazného číselníku. Z daňových zápisů spadajících do daného zdaňovacího období se nasčítají hodnoty do příslušných řádků daňového přiznání. Pouze některé z těchto zápisů jsou pak zahrnuty do KH. Přiznání DPH i KH se vytváří v modulu INU – Manipulace s daty.

Autor: Radek Svozil

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook