V prosinci roku 2019 jsme pro vás připravili setkání uživatelů Ginis Standard a Ginis Express. Setkání proběhlo v konferenční místnosti hotelu Bermuda ve Znojmě. Hlavní iniciativou bylo představit vám nové možnosti společnosti Gordic, které vám nabízíme.

Jednou z prezentací byla možnost chytrého bezdrátového vytápění. Tento systém umožňuje vzdáleně regulovat automatické nastavení vytápění v jednotlivých místností. Nemusíte tedy vytápět celou budovu na jednu teplotu, ale řídíte každý radiátor samostatně v systému.

Dalším tématem byl Portál občana a jeho možnosti pro jednotlivá města.

Dále jsme uživatelům představili možnost využívat platformu Ginis Express SQL v Cloudu.

Témat bylo ale mnohem více, já jsem představil jen některá z nich. A tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se k nám připojili.

Autor: Luděk Bartes

Ve dnech 13.–15. října 2019 se ve Frymburku na Lipně uskutečnil již 38. celostátní odborný seminář tajemníků městských a obecních úřadů. Téměř dvě stovky zástupců velkých i menších municipalit živě diskutovaly nad tématy jako digitální služby pro občany či vedení elektronické spisové služby.

Společnost Gordic byla tentokrát hlavním partnerem celé akce. Díky tomu získal možnost představit zcela zaplněnému sálu řešení, které podá řadě občanů pomocnou ruku při komunikaci s úřadem. Tímto řešením byl, je a bude portál občana, který jsme naposledy úspěšně implementovali ve Znojmě. A právě ve městě vína mohou již nyní obyvatelé využívat moderní technologie a ušetřit si cestu na úřad. Třeba jim tak zbyde více času na degustaci již zmíněného nápoje.

A i ten si zcela zaslouženě mohli dopřát dámy a pánové při večerním kulturním programu. Zaslouženě, neboť odvádí skutečně dobrou práci a produkty společnosti Gordic jim jsou nepostradatelným pomocníkem při zvládání jinak složité a bobtnající agenty.

O portál občana byl z reakcí posluchačů znát evidentní zájem. Věříme, že ti, kteří doposud váhali, zda jej pro občany pořídit, odjížděli s jasnou představou, proč ano.

Děkujeme pořadatelům a těšíme se na další setkání.

Zdroj článku: https://www.gordic.cz/o-spolecnosti/zpravy-gordic/detail?uuid=400019

Ve čtvrtek 21. listopadu jsme pro naše zákazníky uspořádali setkání uživatelů informačního systému GINIS® Express, jako poděkování za celoroční spolupráci. Setkání se konalo v prostorách Národního domu v Prostějově, a zúčastnilo se ho bezmála 50 zástupců rozpočtových a příspěvkových organizací.

Účastníci setkání byli nejprve seznámeni s činnostmi firmy Korac s.r.o. a poté s novinkami, změnami a možnostmi informačního systému GINIS®.

Jako první představil pan Rostislav Kunc z firmy FPO zkušenosti a přínosy řešení GINIS® Express SQL v Cloudu. Po něm se slova ujal Jaromír Kapounek s prezentací na téma využití modulu OBJ (objednávky) a EPK (elektronické podpisové knihy) v GINIS® Express SQL, pak navázal řešením použití více čteček pro inventarizaci majetku a přednášku zakončil prezentací změn v DPH k 1. 10. 2019.

Ve druhé prezentační části Ondřej Najbr seznámil účastníky setkání s řešením GDPR v modulech GINIS® a Marek Smýkal představil funkčnost zpracování e-faktur a možnosti návrhu rozpočtu v GINIS® Express. Závěrečná přednáška patřila panu Milanu Fňaškovi jenž přednesl zajímavosti o legislativních změnách mzdové a personální agendy a jejich dopadů do produktů GINIS®, zejména pak řešení e-neschopenek od 1. 1. 2020 v GINIS®.

Po skončení prezentací následoval společný oběd, po kterém někteří účastníci využili nabídnutou možnost konzultací s přednášejícími k jednotlivým problematikám a možnostem řešení GINIS®.

Myslíme si, že se akce vydařila, a že program setkání byl pro všechny účastníky zajímavý a přínosný. Proto věříme, že se za rok sejdeme opět v tak hojném počtu.

 

Autorka: Eva Vrbová

Dne 24. dubna letošního roku proběhl pravidelný briefing BNsoftu ve společenském sálu v hotelu U Divadla ve Znojmě. Briefingu se zhostila sekce vývoj za moderování Lukáše Plhoně a Václava Březiny. Hlavním tématem byla Konference ISSS konaná v Hradci Králové 1. a 2. dubna 2019. Zaměřili jsme se na tyto témata: Zákon o právu na digitální služby, Portál občana, eGovernment Cloud, SONIA, Elektronizace organizace voleb a další.

Nejdiskutovanějším tématem na briefingu byl portál občana a jeho přínos pro občany.

Svoje zázemí na Konferenci ISSS měla i společnost Gordic, která prezentovala témata jako: Smart city aneb jak nepořídit zajíce v pytli, Portál občana a elektronické služby městu, Řízení kybernetické bezpečnosti online a datový audit a další. 

Školení metodiky účetnictví a rozpočtu pro ÚSC, DSO a PO se letos uskutečnilo 21. 11. 2019 ve Znojmě a 26. 11. 2019 v Třebíči. Školení bylo rozděleno do dvou částí.

První část byla zaměřena na legislativu pro rok 2019 a připravované novinky pro následující rok 2020, které se týkaly povinnosti přijímat a zpracovávat faktury týkající se veřejných zakázek v nových elektronických formátech ISDOC / ISDOCX.

Jako další bod metodička Ing. Hana Havlíková připravila novinky v ekonomických programech Gordic. V této části byla představena novější verze modulu UCR a to verze SQL, která obsahuje návrh rozpočtu příštího období.

Po této části školení následovala pauza na občerstvení.

Druhá část školení se věnovala novější verzi SQL. Ukázka obsahovala hlavní výhody verze SQL a také novinky, které od minulého školení vznikli. V této části se samozřejmě nezapomnělo na nový modul IPA.

Poslední bod druhé části se věnoval individuálním dotazům, které si metodička nechala předem zaslat, ale také dotazům a chybám, které běhu roku potkala.

Autor: Antonín Vlček

V pátek 25. ledna 2019 proběhlo tradiční výroční setkání GORDIC Distributor BNSOFT s. r. o. Setkání se uskutečnilo v Sport Hotelu v Hrotovicích a zúčastnilo se celkem 65 osob.

Dopolední část byla věnována hodnocení období 2018 z pohledu distributora, obchodu, implementace a vývoje. Hodnocení proběhlo formou prezentací ředitele distributora Ing. Bohumila Nekuly a ředitele distribučního kanálu Ing. Ivo Dobiáška.

Následovaly prezentace "Distributor jako součást GORDIC", které si připravili pozvaní hosté, zástupci firmy GORDIC spol. s r. o. Připravili spoustu novinek a informací z oblasti ekonomiky, metodiky, spisové služby, vývoji a dozvěděli jsme se o fungování obchodně právní sekce firmy.

Všechny prezentace jsou velkým přínosem pro naši další práci a komunikaci se zákazníkem.

Po prezentacích proběhlo ocenění pracovníků, kde byli odměněni ti nejlepší.

Ve 13:30 jsme se všichni sešli ke společnému obědu v hotelové restauraci, kde byla možnost komunikovat s kolegy firmy GORDIC a s kolegy napříč distributora.

Většina se rozhodla zůstat i na odpolední a večerní část, která všem nabídla možnost volnočasových aktivit v podobě sportu a wellness, aby nabrali sílu do roku 2019, který před nás všechny postaví nové výzvy v podobě plánovaných změn v legislativě a nových technologií.

Tak zase za rok, vážení přátelé a kolegové!

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook