Společnost BNSOFT s.r.o. se specializuje na tvorbu a subdodávky software pro firmu GORDIC® a poskytování komplexní podpory uživatelům tohoto softwaru v oblasti státní správy a samosprávy. Důraz je kladen na bezproblémovou použitelnost SW v uvedených oblastech a kvalitu souvisejících služeb. Ta je zajištěna silným analytickým, metodickým a technologickým zázemím. V rámci implementace SW GORDIC® se společnost zaměřuje na dodávky komplexních řešení informačních systémů, v jejichž rámci zajišťuje:

  • zpracování studií, analýz a projektů
  • řízení projektů
  • komplexní aplikační, technickou a metodickou podporu
  • systémovou integraci
  • implementaci informačních systémů
  • školení uživatelů

Od počátku existence produktů GORDIC® je společnost BNSOFT s.r.o. zapojena do distribuční sítě. Od roku 2006 jako Distributor produktů GORDIC® pro oblast Východ ČR. Spolu se smluvními partnery VAR, kteří zajišťují obchodní a servisní činnosti u více než jednoho tisíce zákazníků, má k dispozici kapacitu cca 60 specialistů. Profesionalita a odborný růst jednotlivých částí této distribuční sítě podporují serióznost při zabezpečování potřeb velkých zákazníků a technicky i personálně náročných řešení.

Za více než 20 let existence na českém trhu si BNSOFT s.r.o. a její podřízené jednotky VAR vybudovaly široké portfolio klientů od ministerstev až po nejmenší organizace veřejné správy. Počet zákazníků přesáhl v roce 2002 jeden tisíc.

V rámci implementace produktů klade BNSOFT s.r.o. velký důraz na dodávku informačních systémů zároveň s metodikou použití v souladu s legislativními předpisy pro jednotlivé agendy, např. Metodika účetnictví a rozpočtu, Metodika spisové služby, Metodika evidence majetku, Metodika PAM apod.

Vedle uvedených hlavních aktivit dodává firma i HW pro svoje zákazníky v rámci komplexní dodávky a zajišťuje připojení k Internetu a další služby související s informačními technologiemi.

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook