Podle §94 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. musí zaměstnavatel elektronicky oznámit OSSZ údaje týkající se zaměstnance z pohledu nástupu do zaměstnání , resp. skončení pracovního poměru ( formulář ONZ ) . Tyto údaje musí být odeslány na příslušnou OSSZ do 8 dnů.

Zákonem 248/2021 Sb. byla provedena podstatná a zásadní změna zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ( § 42 odst. 3 ), která umožňuje Úřadu práce získávat údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení.

Od 1.4.2022 tak dojde ke změně formuláře ONZ ( Oznámení o nástupu do zaměstnání ) a budou na něm uvedeny navíc ve srovnání se současnou právní legislativou tyto údaje:

  • druh zaměstnání
  • doba trvání zaměstnání
  • doba důchodového pojištění
  • výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů
  • výše nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace zda bylo vyplaceno
  • způsob a důvod skončení zaměstnání

Z výše uvedeného také vyplývá, že zaměstnavatel již od 1.4.2022 nebude muset vystavovat „Potvrzení pro účely posouzení nároku o podporu v nezaměstnanosti“  zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr a budou žádat na Úřadu práce podporu v nezaměstnanosti.

Úkoly plynoucí pro mzdové účetní, případné sankce za jejich nesplnění.

Mzdová účetní tak bude muset do 8 dní po ukončení pracovního poměru odeslat na příslušnou OSSZ „Oznámení …“. Toto může být zvláště administrativně komplikované na přelomech čtvrtletí, kdy se počítají průměry na náhrady nutné pro stanovení průměrného čistého měsíčního příjmu. Pokud tuto lhůtu nesplní může ji (příslušnou organizaci) pokutovat jednak OSSZ ( zákon o nemocenském pojištění ) a jednak Státní úřad inspekce práce ( zákon o zaměstnanosti ).

Tyto pokuty mohou aktuálně činit:

  1. Do 20.000 Kč za přestupek dle zákona o nemocenském pojištění – tedy od OSSZ za nepodání „Oznámení o skončení zaměstnání“.
  2. Do 100.000 Kč za přestupek dle zákona o zaměstnanosti – tedy od Inspektorátu práce za nesplnění oznamovací povinnosti – tj. pokud nebude „Oznámeni  o skončení zaměstnání“  podáno vůbec a nebo nebude obsahovat potřebné nové údaje.

Jen pro úplnost dodávám, že dle §94 odst. 3 zákona 187/2006 Sb. ( o nemocenském pojištění ) může organizace písemně dohodnou s příslušnou OSSZ i jiné termíny předávání příslušných dokumentů a dokladů. 

Veškeré mzdově – personální moduly fy. Gordic (řada GINIS Express i Standard) budou na tuto legislativní úpravu připraveny na přelomu března/dubna 2022, tak aby byla realizována bezproblémová komunikace organizace >>> OSSZ. 

Autor: RNDr. Milan Fňašek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook