Rok 2021 si připravil pro mzdové účetní hned několik úprav legislativy pro zpracování mezd. Jedna se mimo jiné o Novelu Zákoníku Práce se zaměřením na zásadní změny v oblasti dovolené, daňový balíček, který se tykal zrušeni super hrubé mzdy a zrušeni solidárního zvýšeni daně, ale také zvýšeni základní slevy na poplatníka nebo příspěvek zaměstnavatele na stravovaní (stravenkový paušál).

Ještě nemáme za sebou ani čtvrtletí 2021 a již tu máme další úpravu legislativy. Tentokrát se týká Zákona 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 5.3.2021.

Zákon je zaměřen na mimořádný příspěvek, tzv. „izolačku“, kterou bude vyplácet zaměstnavatel k náhradě příjmu u zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění od 1. 3. 2021 a později a to do 30. 4. 2021. Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace před 1. 3. 2021 bude vznikat nárok na mimořádný příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021.

Mimořádný příspěvek zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den maximálně po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény (izolace) ve výši 370 Kč za kalendářní den. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Mimořádný příspěvek je osvobozen od daně z příjmu, a proto se nezahrnuje ani do vyměřovacích základů pro výpočet a odvod sociálního a zdravotního pojištění. Mimořádný příspěvek není ani příjmem pro exekuční srážky a nebude započítáván ani k příjmům rozhodným pro dávky státní sociální podpory.

Zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za SZ za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na mimořádném příspěvku a uplatňuje odečet příspěvku od pojistného na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného. Na tiskopisu Přehled o výši pojistného zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje, a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. Nárok na odečet od pojistného zaměstnavatel může uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény (izolace). Upravený Přehled o výši pojistného zůstane v platnosti až do konce tohoto kalendářního roku. V kalendářních měsících, ve kterých zaměstnavatel neuplatňuje odečet, vykáže počet zaměstnanců i úhrn karanténních příspěvků v nulové výši.

Příspěvek přísluší zaměstnancům v pracovním poměru, ale též zaměstnancům pracujícím na dohody, pokud jsou nemocensky pojištěni. Mimořádný příspěvek náleží i dalším osobám, které jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci a mají podle jiného právního předpisu v době nařízené karantény/izolace nárok na plat nebo odměnu ve snížené výši. Mimořádný příspěvek se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.

Výtah informací z ČSSZ: viz. https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavatelu

Autorka: Jindřiška Nováková

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook