Od 27. 2. 2021 se do informačního systému evidence přestupků ISEP nově zapisují přestupky:

  • 258/2000 § 92n odst. 1 písm. b) (novela 94/2021)
  • 94/2021 §10 odst. 2 písm. a)
  • 94/2021 §11 odst. 2 písm. a)

Oproti předchozích legislativních úpravách jako je např. v zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo zákoně o myslivosti a v zákoně o rybářství je v zákoně č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (pandemický zákon), uvedeno, že se zapisuje pravomocné rozhodnutí o přestupku podle ustanovení, které ale upravuje pouze sankci za uložený přestupek - § 10 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 2 písm. a). 

Po vydání znění zákona se začali objevovat ohlasy, že znění zákona přináší komplikace jednotlivým správním orgánům. Proto ministerstvo vnitra vydalo stanovisko k evidenci přestupků dle pandemického zákona, jehož závěrem je:

Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují přestupky fyzických osob a přestupky právnických i podnikajících fyzických osob spáchané nedodržením mimořádného opatření podle ¬§ 2 odst. 2 písm. A), b), e), i) nebo k) [v případě nedodržení mimořádného opatření podle písmene i) pouze tehdy, došlo – li k němu při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb.

Celé znění stanoviska naleznete na stránkám Ministerstva Vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-evidence-prestupku-podle-pandemickeho-zakona.aspx

V informačním systému GINIS® se to týká modulů Přestupky městské policie (PRM) a Přestupky (PRR).

Novely zákonů budou obsahovat nové verze GINIS® 3.86. U zákazníků, kteří využívají lustraci a zápis ISEP a mají verzi GINIS® stále 3.84 jsou zákony již doplněny administrátorem.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook