Antivirus C

MPSV poskytlo další cílenou podporu pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst – program Antivirus C. Program na základě novely zákona o sociálním pojištění poskytl zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců nemocensky pojištěných možnost prominutí plateb odvodů na sociální pojištění, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Zaměstnavatelé museli splnit i další podmínky pro uplatnění programu. Na program Antivirus C neměl nárok zaměstnavatel, který již čerpal prostředky z programu Antivirus A nebo B. Dále na podporu neměli nárok zaměstnavatelé uvedeni v § 109 odst. 3. Zákoníku práce.

Prominutí plateb odvodů na sociální pojištění se rozumělo snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se nezahrnuly vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, za splnění podmínek a maximálně do výše 52 253 Kč za zaměstnance.

ČSSZ pro měsíce červen, červenec a srpen 2020 vydala nový Přehled o výši pojistného (PVPOJ20) s vyčísleným sníženým vyměřovacím základem zaměstnavatele. 

Pro zákazníky GINIS Express PAM byla zveřejněna verze programu, která obsahuje nový tiskopis Přehled o výši pojistného (PVPOJ20) pro tisk i zpracování dávkou. Dále byla do programu zapracována sestava, která zobrazuje přehled odvodu sociálního pojištění za zaměstnance, u kterých bylo uplatněno prominutí odvodu sociálního pojištění.

Upozorňujeme naše zákazníky, že program Antivirus C bylo možné naposledy uplatnit za měsíc srpen 2020. Od měsíce září 2020 se ČSSZ opět vrací k tiskopisu Přehled o výši pojistného, který se používal do měsíce května 2020. POVPOJ20 je od září 2020 zakázán. 

Autorka: Zouharová

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook