Na základě novely zákona o DPH č.235/2004Sb. bylo nutno upravit způsob výpočtu DPH v modulu DDP produktové řady GINIS Express i GINIS Standard.  Došlo   ke  sjednocení způsobu výpočtu daně shora (tj.  že vycházím z celkové ceny včetně DPH a tu dělím na základ a daň) a zdola (vycházím ze známého základu a k němu vypočítávám daň). Zároveň bylo vypuštěno znění ohledně možnosti zaokrouhlovat daň na celé koruny nahoru.

Dle § 37 novely zákona o DPH:

Daň se vypočte jako

  1. součin základu daně a sazby daně, nebo
  2. rozdíl mezi
  1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
  2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

(Původní text „Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů.“ byl zrušen.)

V modulech  GINIS Express DDP i GINIS Standard DDP se měnil způsob výpočtu daně, zapnutí nového způsobu výpočtu se vizuálně nijak neprojeví. Výpočet daně se používá na samotné kartě případu, kde se částky pro DPH zadávají jak v hlavičce, tak na předpisech, dále při hromadné generování daňových předpisů a při rozpisech předpisů.

 

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook