27. března vyšla ve sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty se dnem nabytí účinnosti 1. dubna 2019. Na základě této novely vyvstává jediná bezprostřední povinnost upravit chování modulů GINIS. Jedná se o sjednocení způsobů výpočtu daně tzv. „shora“ a „zdola“ a zrušení možnosti zaokrouhlovat vypočtenou daň na celé koruny.

Novelizované znění § 37:

  • Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

Daň se vypočte jako:

  1. součin základu daně a sazby daně, nebo
  2. rozdíl mezi
    1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti,
    a
    2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první

snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

K §37 existuje i přechodné ustanovení č. 3, které umožňuje zahájit výpočet dle nového způsobu až o 6 měsíců později ode dne nabytí účinnosti novely.

3. Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat podle ustanovení § 37 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Potřebné programové úpravy budou samozřejmě do systému GINIS zabudovány. Prioritou je pro nás bezchybnost a jednotnost novelizovaného řešení napříč celým systémem GINIS, nikoliv legislativně neopodstatněná rychlost zapracování. Připomínáme tedy, že stávající způsob výpočtu daně „shora“ je i po 1. dubnu nadále plně v souladu s legislativou.

Dále v novele zákona o dani z přidané hodnoty existují ustanovení, která mají hypotetický dopad na metodiku GORDIC v oblasti DPH. Vše je odvislé od toho, zda na základě novely budou upraveny formuláře pro Daňové přiznání a Kontrolní hlášení. Mezi tyto potenciální hrozby patří novelizované znění §46, které jemněji rozlišuje případy nedobytných pohledávek. Toto jemnější rozlišení se samozřejmě může promítnout i do zmiňovaných formulářů k DPH. V této věci jsme zaslali oficiální dotaz na příslušné ústřední orgány, ovšem k dnešnímu dni jsme se nedočkali odpovědi (reálně zvažujeme možnost, že tyto nedobytné pohledávky budeme rozlišovat bez ohledu na to, zda budou upraveny formuláře pro Daňové přiznání či Kontrolní hlášení). Nadále tedy platí, že do odvolání je Metodika GORDIC v oblasti DPH pro rok 2018 platná i v období 2019!

V novele zákona o dani z přidané hodnoty je samozřejmě mnohem více změn, nicméně po jejich prostudování jsme nedospěli k názoru, že by si nějaká z těchto změn vynucovala úpravu programu, či úpravu Metodiky GORDIC.

Autor: Jiří Ferbínek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook