Níže uvádíme základní seznam zásadních legislativních změn. 
Nejedná se kompletní výčet, tento bude k dispozici s distribuční verzí plánovanou na 15. 1. 2019

1.            Zvýšení minimální a zaručené mzdy – měsíční minimální mzda  od 1. 1. 2019 činí 13 350,- Kč a hodinová sazba minimální mzdy je od 1. 1. 2019 ve výši 79,80 Kč. Dopad zvýšené měsíční minimální mzdy je i do oblasti daní a to pro slevu na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné, do hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu a rovněž pro zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů. Další oblastí je i zdravotní pojištění, do které zasahuje zvýšená minimální mzda do sledování minimálního vyměřovacího základu ve zdravotním pojištění.

2.            Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ činí pro rok 2019 částku 1 569 552,- Kč.

3.            Hranice příjmu pro odvod solidárního zvýšení daně činí 1 569 552,- Kč a hranice pro solidární zvýšení daně u záloh činí 130 796,- Kč.

4.            Od 1.1.2019 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek (první redukční hranice pro rok 2019 činí 1 090,- Kč, druhá redukční hranice 1 635,- Kč a třetí redukční hranice činí 3 270,- Kč).

5.            Od 1.1.2019 se zvyšují i redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14. kalendářních dnů pracovní neschopnosti (první redukční hranice pro rok 2019 činí 190,75 Kč, druhá redukční hranice 286,13 Kč a třetí redukční hranice činí 572,25 Kč).

6.            Od ledna 2019 došlo i ke zvýšení rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění a to z částky 2 500,- Kč na částku 3 000,- Kč. Tato změna má dopad do zákonů o NP, důchodovém pojištění a zdravotním pojištění.

7.            NV č. 263/2018 Sb., které novelizuje jak NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, tak i NV č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, přináší s účinností od 1. 1. 2019 mimo jiné i nové výše platových tarifů. K navýšení služebních tarifů dochází dnem 1.1.2019 i u vojáků z povolání a rovněž jsou od 1. 1. 2019 zvýšeny i základní tarify pro příslušníky bezpečnostních sborů. Tyto změny mají dopad na vznik nových platových tabulek účinných od 1. 1. 2019.

8.            NV č. 320/2018 Sb., dochází s účinností od 1. 1. 2019 ke zvýšení částky normativních nákladů na bydlení, která se použije pro účely výpočtu nezabavitelných částek pro srážky z mezd.

9.            Vyhláškou č. 254/2018 Sb., dochází od 1. 1. 2019 ke zvýšení sazeb pro zahraniční stravné a vyhláškou č. 333/2018 Sb., dochází od 1. 1. 2019 ke zvýšení sazeb pro tuzemské stravné.

10.          Průměrná mzda vyhlašovaná za první až třetí čtvrtletí roku 2018 se využije pro náhradní plnění v oblasti povinného zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2018. Tato průměrná mzda činí 31 225,- Kč (odvod do státního rozpočtu za jednu celou nenaplněnou osobu se ZP činí 78063 Kč (31225x2,5)).

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook