Byly zveřejněny mimořádné distribuce GINIS Express PAM, PER a TRX. Tyto distribuce jsou určeny převážně pro školy a školská zařízení v regionálním školství, které mají povinnost sestavovat Výkaz P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017.

Legislativa přelomu roku i ve verzi 3.78

Změny v Informačním systému o státní službě platné od 1. 9. 2017

Rádi bychom Vás informovali o dvou nových funkcích modulu UCR, které rozšiřují stávající funkcionalitu a uživatelům přinesou nové možnosti.

1. Informační panel

Tato nová (standardní) funkcionalita umožňuje uživatelům zobrazit na hlavním okně aplikace UCR „Přehled o hospodaření organizace“. Tento základní přehled je dodáván jako součást funkcionality. V případě požadavku zákazníka je možno tento přehled zakázkově modifikovat, případně vytvořit přehled zcela nový. Vzhledem k použité technologii GFRM je možno využít i interaktivity těchto přehledů tak, jak je znáte například z Rozklikávacích rozpočtů (prokliky do jiných reportů). Funkcionalita bude plně uvolněna ve verzi 380, nicméně již nyní je možné ji nasadit v „pilotním režimu“.

2. Úloha Financování je víceletá

Úloha Financování (placené rozšíření modulu UCR – POL 1210, PPOL 302 – prohlížení financování) umožňuje zobrazit základní údaje o financování v rozpadu dle topologie a rozpočtové skladby a takto získat aktuální informace o stavu akvizičního procesu (Rozpočtováno, Blokováno, Nasmlouváno, Objednáno, Rezervováno, Čerpáno a v zejména informace o aktuálních Disponibilních zdrojích). Dosud bylo možné zobrazovat data pouze za aktuální období, resp. období, které má uživatel aktuálně vybrané při vstupu do modulu.

Vzhledem k tomu že již delší dobu nedošlo ke změně rozpočtové skladby (struktury a šířky jednotlivých slov), rozhodli jsme se nově umožnit vybírat do seznamu i data za minulá období – možnost vybrat interval roků. To uživatelům umožní jednoduše získat informace o financování v průběhu jednotlivých let a ty dále filtrovat, seskupovat, případně tisknout nebo exportovat do MS Excel.

Uživatelé, kteří toto rozšíření dosud nemají zakoupené, mohou požádat o prezentaci prostřednictvím časově omezené marketingové licence.

V nedávné době přibyla nová funkcionalita, která navazuje na skartaci dat (již vypořádaných případů) - jedná se o výmaz skartovaných dat.

V rámci usnadnění práce byla v modulu POK – Pokladna rozšířena funkčnost napojení na prodejní sklady (vedené v modulu MAJ – Majetek).

Nově je při administraci předkontací možné k jednotlivým pokladním kontací navázat položky prodejního skladu. S kombinací předešlých funkčností (doplnění sazby DPH, výběru prodejní ceny, ověření dostupného množství), je po výběru příslušného prodaného materiálu vytvořena ucelená pokladní položka pokladního dokladu, která nevyžaduje další editaci. Práce s prodejními sklady je tedy plně zautomatizována a tím i zrychlena a to včetně následného zpracování majetkového dokladu v modulu MAJ. Rozšíření původních funkčností též minimalizuje zadání nesprávných údajů obsluhou POK.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook