V rámci správy pohledávek v modulu GINIS® DDP je důležitou informací zjištění změn na stávajících kartách poplatníků/plátců, vedených v jednotlivých pohledávkách DDP. Nejedná se jen o změny typu adresa, ale může jít i o změnu jména, či informaci o úmrtí poplatníka. Všechny tyto změny mají nemalý vliv na výši předpisu jak pro aktuální rok, tak případně pro rok následující.

S vývojem aktualizací u operačního systému Windows 10 společnosti Microsoft se začaly objevovat problémy s nekompatibilitou u stávajícího modulu Evidence hrobů, který fungoval v rámci systému Paradox.

Proto vznikl nový modul Správa hřbitovů na databázi Firebird, který je v součinnosti s dalšími moduly v rámci oblasti Registrů, mezi něž patří Evidence obyvatel, Matrika nebo Elektronická spisová služba. Před samotnou instalací se musí nejdříve program licencovat na základě nové licenční smlouvy. Následně se za pomoci podpůrného modulu odstraní dosavadní chyby a veškerá data se převedou ze stávajícího modulu do nově vytvořeného modulu.

Nová Správa hřbitovů eviduje správu karet hrobů, vsypových louček, rozptylových louček, kolumbárií a kremací. Vsypová loučka je označení pro způsob ukládání zpopelněných ostatků v přesně vymezeném prostoru s pěstěným trávníkem a udržovaným okolím, ve kterém se vyhloubí jamka, kam se vsype popel zesnulého. Oproti tomu rozptylová loučka je určená k rozptýlení popela zemřelého člověka do prostoru, který bývá většinou součástí hřbitova. Kolumbárium napomáhá ukládání pohřebních uren, které souvisí s kremací. Kremace je pohřeb žehem neboli zpopelnění, při němž je tělo spáleno.

Karty hrobů obsahují seznam všech hrobových čísel, zesnulých, plátců, majitelů, nájemců a příslušenství k danému hrobovému místu. Jsou omezené dle oddělení, čísla hrobu, pomocného čísla a hřbitova. Karty hrobů obsahují také seznam plateb a úhrad pro hrobové místo včetně doby jejich nájmu a seznam volných hrobových míst na vybraném hřbitově.

U každé osoby se dá vytvořit předpis pro platbu za nájem hrobového místa, který lze napojit na modul Daně, dávky, poplatky. Součástí předpisů a předepsaných plateb je také možnost vymáhání nezaplacených pohledávek a další možné sankce. Další výhodou je také možnost nastavení kontroly nájmů u všech typů hrobu při zapnutí tohoto programu.

Autorka: Ing. Hana Havlíková

MS AZURE je široce využívaný nástroj, který je navržen tak, aby sestavoval a spravoval aplikace pomocí globální sítě a zálohoval data prostřednictvím datových center, jež jsou řízené Microsoftem. Je uznán orgány Evropské unie.

Zaměřuje se na tyto oblasti služeb:

  • Cloudové (úložiště), výpočetní, databázové, mobilní, síťové, apod. V tomto článku se budeme zabývat zálohováním dat. 

Od soboty 13. 1. 2018 bylo zakázáno účtovat extra poplatky za platbu běžnou platební kartou. Zákaz je obsažen v Zákoně č. 370/2017 Sb. o platebním styku, který schválil český parlament na základě evropské směrnice.

Správa základních registrů provedla 19. prosince 2017 a 4. ledna 2018 změny v přístupu k základním registrům. Tyto změny se přímo dotýkají uživatelů modulu GINIS DDP a je nutné na ně reagovat uživatelským, popřípadě servisním zásahem.

Změny se týkají agendových rolí pro agendu A42 - Místní poplatky. Do 19. prosince 2017 se pro přístup do základních registrů používala agendová role CR991 - Výkon správy místních poplatků, která se používala pro obce a městské části Prahy 1 až 22. Od tohoto data nebyla tato role použitelná pro obce bez pověřeného obecního úřadu ani pro městské části Prahy. Pro obce bez pověřeného obecního úřadu vznikla nová agendová role: CR47928 - Stanovení poplatku, která byla následně 4. ledna 2018 přidělena i městským částem Prahy.

Uživatelé GINIS DDP musejí, buď sami nebo za pomoci servisního pracovníka GORDIC, na základě výše popsaného provést změnu v nastavení agendových rolí v identifikacích jednotlivých pracovníků, kteří mají oprávnění ověřovat poplatníky v základních registrech (ISZR). Pokud se změna neprovede, program při pokusu o ověření poplatníka v ISZR vypíše chybu: ”Při komunikaci s ISZR došlo k následující chybě: SEC-038: Neplatné oznámení OVM o výkonu působnosti v agendě.“

Tato změna se týká jak řady Expres tak i řady Standard.

Autor: Radim Ludvík

Množí se řada dotazů, kdy se uživatelé ptají, proč nelze provést měsíční závěrku evidence majetku, a přitom řešení bývá velmi jednoduché.

Chyba vzniká většinou na straně uživatele, protože zapomene provést ostrý účetní odpis v jedné odpisované skupině, zpravidla se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek (DNM). Program je nastaven tak, aby si hlídal, jestli byly provedeny odpisy v obou skupinách dlouhodobého majetku. Řešení je proto velmi jednoduché.

Postup, jak provést odpisy:

  1. Ve skupině DNM provedeme zkušební odpisy, tím si zjistíme případné chyby v nastavení jednotlivých karet odpisovaného dlouhodobého majetku.
  2. Provedeme ostrý odpis u skupiny majetku DNM
  3. Vytiskneme si všechny potřebné sestavy účetních odpisů majetku
  4. Stejný postup opakujeme u dlouhodobého hmotného majetku (DHM)

Po provedení odpisů majetku přes Menu -> souhrn -> měsíční závěrka se provede uzávěrka měsíce. Pokud jsme již ve třináctém měsíci, máme možnost provést i roční závěrku dat. Před samotným spuštěním roční závěrky doporučujeme provést archivaci programu! Vyhneme se tak případným problémům, kdyby se něco nezdařilo nebo závěrka skončila chybou.

Autor: Jan Anděl

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook