Ověření přijímaného podepsaného emailu a ověření podpisu:

Jedná se o naplnění :„Vyhlášku 259/2012 Sb o podrobnostech výkonu spisové služby“, § 4 a o zákon 212/2012 Sb. § 3 , kde je konkrétně řečeno toto:
(1) Okamžikem, ke kterému je ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu, je okamžik doručení datové zprávy, případně nejčasnější časový okamžik, ve kterém již prokazatelně existoval zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka založené na certifikátu, jehož platnost je ověřována. Tímto okamžikem u příjmu elektronického podání rozumíme vstup mailu do zóny úřadu (což je obvykle mail server působící na stejné doméně jako úřad). Pokud tedy úřad, prvnímu mailserveru na cestě k doručení až do modulu POD, důvěřuje z pohledu data a času (kterým je procházející mail opatřen), nastavujeme v administraci systému GINIS parametr určující ověřování "k datu doručení" = datum doručení na mail server.

Pro konzultaci a eventuální nastavení kontaktuje své servisní pracovníky.

Autor: Petr Juřík

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook