Verze 3-84 byla mimořádně prodloužena do konce roku.

Zde by měla být kompletní legislativa pro zpracování 1/2021

Souhrn již realizovaných úprav

  • NV č. 487/2020 Sb., kterým se mění NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Zapracována změna minimální a zaručené mzdy od 1.1.2021 včetně dopadu do daňového bonusu, do slevy na dani za umístění dítěte i minimálního vyměřovacího základu pro ZP.
  • NV č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 Zapracována změna maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na SP (od 1.1.2021 1 701 168 Kč). Upravena hranice pro odvod solidárního zvýšení daně (prozatím není schválen daňový balíček se zrušením superhrubé mzdy, který obsahuje i dvě sazby daně a zvýšení slevy na poplatníka), která je od 1.1.2021 ve výši 141 764 Kč/měsíčně, roční hranice činí 1 701 168 Kč. Dále bylo zapracováno zvýšení rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění (§ 6 odst. 2 zákona 187/2006 Sb. o NP) – změna hranice z 3 000 Kč na 3 500 Kč pro zaměstnání malého rozsahu u výpočtu SP a pro dohody o pracovní činnosti u ZP. Dále má tato hranice dopad na výpočet srážkové daně u zaměstnance, který nemá u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani (pro DPP zůstává hranice 10 000 Kč).
  • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 435/2020 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021 Zapracovány změny redukčních hranic od 1.1.2021 pro výpočet nemocenských dávek a náhrady mzdy za dobu prvních 14. kal. dnů DPN.

Souhrn připravovaných úprav

  • Novela Zákoníku práce provedená zákonem 285/2020 Sb. Zásadně se mění koncepce výpočtu a čerpání dovolené od 1. ledna 2021.Tyto úpravy se v současné době připravují.
  • Daňový balíček – v současné době projednáván v Senátu – důležité změny pro mzdy: - zrušení superhrubé mzdy od ledna 2021 spolu se zavedením progresivní sazby daně - 15% sazby daně se uplatní do 48násobku průměrné mzdy a 23% sazba se uplatní u základu daně nad 48násobek průměrné mzdy, zvýšení slevy na poplatníka - daňová podpora peněžního příspěvku na stravování (poprvé pro rok 2021) Zde čekáme na finální znění, je možné, že nebude schváleno, ale při pozdějším schválení se očekává zpětná účinnost od 1.1.2021.

    Další možné očekávané změny, které ale v současné době dosud nejsou projednávané: - změna ve výši nezabavitelných částek pro účely srážek ze mzdy (je možné vzhledem k valorizaci v průběhu roku 2020, že tato změna od 1.1.2021 nebude) - platové tabulky?

Autor: Ing. Zdeněk Molík

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook