Od 1. ledna 2020, kdy vstupuje v platnost zákon 164/2019 Sb., kterým se mění zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, se spustil naostro projekt e-neschopenek. 

Zavedení e-neschopenek je součástí probíhající elektronizace státní správy. Cílem tohoto projektu je zjednodušení administrativní náročnosti v procesech dočasné pracovní neschopnosti, zrychlení procesu výplaty dávek, snížení počtu dílů neschopenek ze současných 5 na 3 a v neposlední řadě snížení administrativy pro lékaře. Stěžejním přínosem je taktéž poskytnutí on-line Informace zaměstnavateli o jeho práceneschopných zaměstnancích. Podotýkám, že projekt  e-neschopenek se týká jen „klasických nemocí“ (DPN), tedy nikoliv OČR, PPM, otcovské dovolené, dlouhodobého ošetřování... 

Pokusím se v dalším nastínit časovou posloupnost a úkony jednotlivých zůčastněných v procesu zpracování e-neschopenky (lékař – OSSZ – zaměstnanec – zaměstnavatel). Tyto úkony a procesy by měly být finalizovány a završeny využitím nové funkcionality modulu SQL – PAM, a to načtením a automatickým zpracováním e-neschopenky obdržené od OSSZ.

V přípravném období by měla mzdová účetní provést na stránkách ČSSZ registraci ke službám e-neschopenek prostřednictvím formuláře „Sdělení zaměstnavatele o pověření ke službám ČSSZ“. Dále by měla zažádat na ČSSZ o zasílání notifikací (sdělení) a zasílání informací o DPN na e-mail, případně do datové schránky. Doporučuji si taktéž zřídit účet na portálu Národního identitního bodu (NIA – www.eidentita.cz) pro přístup k informační službě portálu ČSSZ.

Pro automatické načítání a zpracování údajů o e-neschopenkách z portálu ČSSZ přes službu typu dotaz/odpověď VREP/APEP je potřeba mít vyřízen kvalifikovaný certifikát, který slouží k rozšifrování dat z portálu ČSSZ. Tento se následně uloží do systému přes modul SQL – PAM.

Následně při vzniku DPN lékař vystaví 1. díl e-neschopenky – Hlášení o vzniku DPN. Tento odešle elektronicky příslušné OSSZ a současně VYTISKNE 2. díl e-neschopenky – Průkaz práceneschopného pojištěnce. 2. díl dostane zaměstnanec, ponechá si ho a slouží pro záznamy ošetřujícího lékaře, kontrol OSSZ a k potvrzení probíhání DPN a jejím ukončení. Zaměstnanec je však povinen dle Zákoníku práce neprodleně oznámit zaměstnavateli, že u něj nastala DPN. 

V tuto chvíli ihned po odeslání informace od lékaře o vzniku DPN na OSSZ obdrží zaměstnavatel do e-mailu, případně datové schránky (podle zvolené notifikace) neověřené informace z 1. dílu neschopenky. Po finálním zpracování jednotlivých částí e-neschopenky pracovníkem OSSZ budou zaměstnavateli odeslány již kvalifikované výpisy z 1. dílu e-neschopenky.

Tyto si následně mzdová účetní elektronicky stáhne v modulu SQL – PAM buď z datové schránky nebo přímo z portálu ČSSZ.

Následně přes tlačítko Zpracovat přímo vygeneruje měsíční změny do modulu SQL - PAM.

Pokud lékař zjistí, že zaměstnanec je již práce schopný v prvních 14 dnech DPN vystaví 3. díl e-neschopenky – Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a odešle příslušné OSSZ. Poté na základě notifikace opět mzdová účetní načte dávku z datové schránky, případně stáhne z portálu ČSSZ přes VREP/APEP. Veškeré potřebné údaje se dopárují v dávce změn v modulu SQL – PAM  u daného zaměstnance.

V případě překročení 14 dnů DPN ošetřující lékař zašle na příslušnou OSSZ informaci o pokračující nemoci. Nevystavuje žádné potvrzení o pokračovaní nemoci (v minulosti tzv. Lístek na peníze). V tomto okamžiku má zaměstnavatel povinnost zaslat elektronicky (z programu) „Přílohu K žádosti o dávku“ (NEMPRI) s údaji nutnými pro výplatu nemocenské. Na rozdíl od dřívějška se na ní nyní uvádí i bankovní účet (variabilně) pro výplatu nemocenských dávek. Při ukončení DPN lékař vystaví 3. díl neschopenky a ten odešle na OSSZ. Po jeho notifikaci zaměstnavatelem má tento povinnost elektronicky odeslat „Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti“ (HZUPN) na příslušnou OSSZ. Toto hlášení se odesílá automaticky přímo z programu. Pokud tedy trvá DPN méně než 14 dní „Hlášení… „ se neodesílá!

Veškeré detailní a podrobné informace o DPN zůstávají následně přístupné a archivované v modulu SQL – PAM pro budoucí potřeby zaměstnavatele. I přes jistou počáteční averzi lékařů i mzdových účetních se postupně v praxi ukazuje, že zvolený způsob zpracování DPN byl správný a efektivní.

Doufám jen, že na této platformě dojde v brzké době i ke zpracování OČR, PPM, otcovských dovolených, dlouhodobého ošetřování, které nyní probíhá papírově.

Autor: RNDr. Milan Fňašek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook