Pracovníci mzdových účtáren se ve své každodenní praxi v poslední době stále více setkávají /a to především ze strany kontrolních orgánů a institucí (Finanční správa, ČSSZ, … )/ s požadavkem evidence zaměstnaneckých benefitů na mzdových listech. Jedná se prioritně o nepeněžní příspěvky zaměstnavatele nepodléhající dani, odvodu SP a ZP. Ponechme nyní stranou otázku daňově uznatelného/neuznatelného nákladu zaměstnavatele, to je věc finanční účtárny.

Pakliže vyjdeme z legislativy, tak mzdový list musí kromě identifikačních údajů poplatníka a dalších předepsaných náležitostí podle §38j odst. 2 písm f) ZDP (Zákon o dani z příjmů) pro účely daně z příjmů mimo jiné za každý kalendářní měsíc obsahovat:

  • podle bodu 1) úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích
  • podle bodu 2) citovaného ustanovení též částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd uvedeného v bodě 1)

Pro mzdové účetní to v praxi v programu PAM znamená jen upravit číselník nápovědy např. takto:

Takto upravený číselník použijeme při pořizování měsíční změny:

„Nemzdové prostředky – Nepeněžní odměny – Nezahrnuté do daně, ZP,SP"

Ve finále na konci mzdového listu uvidíme evidenci požadovaných údajů a hodnot, jak měsíčně, tak i v roční kumulaci.

Věřím, že tato triviální úprava nastavení programu přispěje k zefektivnění práce mzdových účetních, odbourá jejich často nepřehlednou evidenci Nepeněžních plnění a usnadní jim komunikaci s kontrolními orgány.

Autor: RNDr. Milan Fňašek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook