Komunální odpad a jeho zátěž na životní prostředí je stále aktuální téma. V rámci legislativy se počítá s menší mírou ukládání na skládky a větší mírou recyklace. Tento trend se projevuje i tak, že se stále více obcí zapojuje do třídících motivačních programů. Čím víc občané třídí odpad, tím větší slevu mají z z ročního poplatku.

Jedním z programů, který firma GORDIC plně podporuje je Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) firmy STKO, spol. s r. o. Výměna dat probíhá  tak, aby měli pracovníci správy poplatků s touto agendou co nejmíň práce. 

V první fázi se do systému ISNO nakopírují data o občanech, kteří se chtějí zapojit do procesu třídění a následně (v ročních intervalech) je do programu DDP načtena a zpracována dávka s individuálními slevami, podle toho jak který občan třídil svůj odpad.

Hlavní význam uvedeného řešení spočívá v tom, že pokud mají všichni občané stejnou sazbu za poplatek, je správa a výběr poplatku relativně snadná. Ovšem v okamžiku individuálních slev má každý občan jinou sazbu a již není v silách administrativních pracovníků si pamatovat, kdo má kolik uhradit. Výhodou našeho programového řešení je, že program DDP z převedeného souboru slev ze systému ISNO vypočítá a nastaví předpisy na následující období a v případě hotovostní úhrady si dále program pokladna POK sám zjistí jakou výši má občan či celá rodina zaplatit. Tuto částku potom přednastaví na vystavovaný doklad.

Celý proces vedení agendy je tak maximálně zautomatizován a není nutné mít obavy z větší zátěže při správě poplatku za komunální odpad a zapojení obce do programu individuálních slev ze třídění odpadu.

Autor: Radim Slovák

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook