Elektronické výplatní lístky - přehled odeslaných 

Do seznamu odeslaných elektronických výplatních lístků byl přidán filtr Datum odeslání od - do. Po otevření okna se seznamem odeslaných elektronických výplatních lístků se již seznam automaticky nenačítá. Načtení seznamu je nutné provést po případném nastavení datumového filtru pomocí nového tlačítka "Načíst". Datumový rozsah je implicitně nastaven na aktuálně otevřené období. Pokud je aktuální datum v tomto období, je hodnota pole „Datum odeslání do“ nastavena na aktuální datum.

Elektronické výplatní lístky - generování, odeslání 

V případě volby "Elektronické výplatní lístky - generování, odeslání" je před otevřením okna "Seznam pracovních poměrů osob pro vygenerování a odeslání el. výplatních lístků" nabídnuto okno s možností zadat období (měsíc a rok) a druh PPV. Takto je možné vygenerovat a odeslat elektronické výplatní lístky i za jiné období, než je aktuálně nastavené. Toto je možné provádět pouze do minulosti. Tj. uživatel nemůže nastavit období vyšší než ve kterém je aktuálně přihlášen. Nastavené období a případné omezení na druh PPV je následně zobrazeno v okně "Seznam pracovních poměrů osob pro vygenerování a odeslání el. výplatních lístků" v pravém horním rohu okna. Pokud je vybrané období jiné než aktuální, je tato informace zvýrazněna červenou barvou textu. 
Dále byla přidána reakce na nový parametr "PAM - ŘP RV Elektronické výplatní lístky - povoleno generovat a odeslat i výplatky s chybou" (pam_rad_elevypk). Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ne - výplatky s chybou nelze generovat a odeslat" (0), je po stisku tlačítka generovat provedena kontrola, zda mezi vybranými výplatními lístky (označenými červeným zatržítkem) není výplatní lístek s chybou (viz. sloupec "Informace o výsledku zpracování"). Pokud takový výplatní lístek existuje, je zobrazeno hlášení "Nelze generovat a odesílat výplatní lístky, u kterých byla nalezena chyba! Je vybrán minimálně jeden výplatní lístek, který obsahuje chybu." a proces generování a odesílání výplatních lístku se nespustí.

GDPR - oprava logování 

V níže uvedených případech selhala kontrola, která měla zamezit opakovanému logování stejných údajů během jediného dne. 
- Detail srážky ze mzdy – příjemce platby 
- Detail NZŽN – příjemce platby 
- Detail měsíční změny (srážky) – příjemce platby 
- Karta osoby – roční odpočty pro daň – osoba pro daň 
- Karta osoby – exekuce – navázané osoby (osoby pro nezabavitelnou částku) 
- Zobrazení seznamu navázaných osob (loguje se pohled na děti či manželku (manžela) osoby) 
- Formulář pro změnu evidenčního čísla státního zaměstnance

Propojení PAM se SIEM systémy třetích stran 

Nově bylo přidáno volání událostí při následujících akcích: 
- pam_uda_servis - Aktivace servisního menu v agendě evidence mezd 
- pam_uda_csszzac - Zahájení komunikace s portálem ČSSZ 
- pam_uda_csszres - Dokončení komunikace s portálem ČSSZ 
- pam_uda_odmidok - Odmítnutí dokladu v agendě evidence mezd 
- pam_uda_uzaverr - Chyba při uzávěrce v agendě evidence mezd

Exekuce - osoby pro nezabavitelnou částku 

Odstraněn sloupec "% částky" ze seznamu navázaných osob a pole "Procento částky" na detailu osoby pro nezabavitelnou částku. Již se delší dobu nepoužívá. Výpočet nezabavitelných částek se dn.es provádí v souladu s NV č. 595/2006 Sb

Autor: Ing. Zdeněk Molík

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook