Má již vaše organizace schválenou účetní závěrku? Pokud ano, zde je postup, jak výkaz o schválení / neschválení vyplnit a odeslat.

Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017 musí být podle ustanovení § 28 odst. 1 provedeno nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se schvalovaná účetní závěrka sestavuje, tzn. zpravidla do 30. června následujícího roku.

Zákazníci s GINIS Express (dřívější řada G0 pro příspěvkové organizace a malé obce) vyplňují výkaz v modulu WinUCR - účetnictví a rozpočet, do měsíce ve kterém byl výkaz schválen. Tedy například květen 2018. Samotné vyplnění se pak provádí v menu Účetnictví\ Pořizování\ Doplňkové informace\ Informace o schválení/ neschválení řádné účetní závěrky.

XML soubor pro odeslání naleznete v menu Účetnictví\Tisk\Generátor\Výkazy\ Účetní výkazy pro ÚSC (nebo PO)\ UCRGUZXV Schválení/neschválení účetní závěrky - řádná - XML.

Zákazníci s GINIS Standard (města a velké obce) vyplňují výkaz v modulu UCR - účetní a rozpočtové výstupy, do období, kterého se výkaz týká. Tedy do roku 2017, do prosince. V menu Úlohy je zapotřebí zvolit Doplňkové údaje výkazů a Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Důvod rozdílného vyplňování pro jednotlivé programové řady je v instalaci modulů. U GINIS Express by se špatně instalovaly sestavy předešlého roku. U GINIS Standard tento problém není.

A co pro správné odeslání vyplnit? Druh uzávěrky (řádná nebo mimořádná), datum rozhodnutí, orgán schvalovatele, jména osob schvalovatele, výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky.

XML soubor se posílá stejně jako například Rozvaha.

Autor: Jiří Ferbínek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook