S vývojem aktualizací u operačního systému Windows 10 společnosti Microsoft se začaly objevovat problémy s nekompatibilitou u stávajícího modulu Evidence hrobů, který fungoval v rámci systému Paradox.

Proto vznikl nový modul Správa hřbitovů na databázi Firebird, který je v součinnosti s dalšími moduly v rámci oblasti Registrů, mezi něž patří Evidence obyvatel, Matrika nebo Elektronická spisová služba. Před samotnou instalací se musí nejdříve program licencovat na základě nové licenční smlouvy. Následně se za pomoci podpůrného modulu odstraní dosavadní chyby a veškerá data se převedou ze stávajícího modulu do nově vytvořeného modulu.

Nová Správa hřbitovů eviduje správu karet hrobů, vsypových louček, rozptylových louček, kolumbárií a kremací. Vsypová loučka je označení pro způsob ukládání zpopelněných ostatků v přesně vymezeném prostoru s pěstěným trávníkem a udržovaným okolím, ve kterém se vyhloubí jamka, kam se vsype popel zesnulého. Oproti tomu rozptylová loučka je určená k rozptýlení popela zemřelého člověka do prostoru, který bývá většinou součástí hřbitova. Kolumbárium napomáhá ukládání pohřebních uren, které souvisí s kremací. Kremace je pohřeb žehem neboli zpopelnění, při němž je tělo spáleno.

Karty hrobů obsahují seznam všech hrobových čísel, zesnulých, plátců, majitelů, nájemců a příslušenství k danému hrobovému místu. Jsou omezené dle oddělení, čísla hrobu, pomocného čísla a hřbitova. Karty hrobů obsahují také seznam plateb a úhrad pro hrobové místo včetně doby jejich nájmu a seznam volných hrobových míst na vybraném hřbitově.

U každé osoby se dá vytvořit předpis pro platbu za nájem hrobového místa, který lze napojit na modul Daně, dávky, poplatky. Součástí předpisů a předepsaných plateb je také možnost vymáhání nezaplacených pohledávek a další možné sankce. Další výhodou je také možnost nastavení kontroly nájmů u všech typů hrobu při zapnutí tohoto programu.

Autorka: Ing. Hana Havlíková

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC - Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo - elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám - Váš bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities - Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS - Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ - Platforma kybernetické bezpečnosti
Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook