S vývojem aktualizací u operačního systému Windows 10 společnosti Microsoft se začaly objevovat problémy s nekompatibilitou u stávajícího modulu Matrika, který fungoval v rámci systému Paradox. Proto vznikl nový modul Matrika na databázi Firebird, který je v součinnosti s dalšími moduly v rámci oblasti Registrů, mezi něž patří Evidence obyvatel, Správa hřbitovů nebo Elektronická spisová služba.

Před samotnou instalací se musí nejdříve Matrika licencovat na základě nové licenční smlouvy. Následně se za pomoci podpůrného modulu odstraní dosavadní chyby a veškerá data se převedou ze stávajícího modulu do nově vytvořeného modulu včetně dat aplikace Legalizace a vidimace.

Nová Matrika eviduje matriční události vedené v knize narození, manželství a úmrtí, obsahuje vždy aktuální legislativní změny, dále umožňuje jednotnost veškerých tiskových výstupů a zároveň nastavení evidence Přísně zúčtovatelných tiskopisů (rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství). Na konci každého roku je důležité vytvořit skartační komisi, která bude posuzovat evidenci poškozených a znehodnocených PZT po tisku pro jejich následnou skartaci.

S přechodem na nový rok je nevyhnutelné nastavit nový ročník u všech jednotlivých matričních knih v číselnících aplikace, aby byla zachována kontinuita v rámci číslování zápisů k narození, uzavření manželství a úmrtí. 

Autorka: Ing. Hana Havlíková

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC - Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo - elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám - Váš bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities - Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS - Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ - Platforma kybernetické bezpečnosti
Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook