Měsíc leden ve mzdové účtárně není jednoduchý. Pro mnohé mzdové účetní znamená uzavření starého roku, nastavení nového roku se zapracovanou legislativou, která zaznamenala mnoho úprav pro rok 2015. Většina změn je zapracovaná v jejich softwaru, ale každá mzdová účetní musí novou legislativu znát.

K důležitým změnám patří např.:

  • Nařízením vlády 204/2014 Sb., kterým se mění NV 567/2006 Sb o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy

Tímto nařízením s účinností od 1.ledna 2015 se mění výše minimální mzdy. Výše měsíční minimální mzdy se zvyšuje na 9200 Kč (dosud 8500 Kč)U zaměstnanců s hodinovou mzdou se minimální mzda zvyšuje na 55,00 Kč (dosud 50,60 Kč).Tato minimální mzda bude mít mimo jiné i dopad na výši minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění. Zároveň má nová výše minimální mzdy dopad na posouzení nároku na daňový bonus při sledování dosažení příjmu.

  • Redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti od 1.1.2015

do

155,40 Kč

redukce na

90%

nad

155,40 Kč

do

232,93 Kč

redukce na

60%

nad

232,93 Kč

do

465,85Kč

redukce na

30%

nad

465,85 Kč

nezohledňuje se

Nemocenské a OČR:

Redukce DVZ

do

888 Kč

redukce na

90%

nad

888Kč

do

1331 Kč

redukce na

60%

nad

1 331Kč

do

2 662 Kč

redukce na

30%

nad

2 662Kč

nezohledňuje se

PPM:

Redukce DVZ

do

888 Kč

redukce na

nad

888Kč

do

1331 Kč

redukce na

nad

nad

1 331Kč

do

2 662 Kč

redukce na

nad

nad

2 662Kč

nezohledňuje se

  • Exekuční srážky ze mzdy

NV 327/2014 Sb. ze dne 15. prosince 2014, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení Normativní náklady na bydlení pro rok 2015 jsou 5767 Kč (v roce 2014 byly 5873 Kč) Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí součet částky ŽM a normativních nákladů na bydlení, tj. 3410 + 5767 = 9177 Kč (dosud 9283 Kč).Jedna třetina z této částky činí 3059 Kč (dosud 3094 Kč).Základní částka, která nesmí být sražena povinnému, je součet
základní částky na osobu povinného 6118 Kč (2/3 z (3410+5767=9177), dosud to bylo 6188,67 Kč,Základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 1529,50 Kč (6118:4), dosud to bylo 1547,17 Kč.

  • Změny v zákonu o daních z příjmů provedené zákonem 267/2014 Sb.

§ 7 odst. 6 se týká autorských honorářů „Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč a jde o příjem uvedený v odstavci 2 písm. a)“.

§ 35ba odst. 1 písm. a) Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona si mohou od roku 2015 uplatnit slevu na dani i osoby pobírající starobní důchod. § 35c odst. 1 se mění výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě :Daňové zvýhodnění náleží ve výši 13404 Kč na jedno dítě, 15804 Kč ročně na druhé dítě a 17004 Kč ročně na třetí a každé další dítě.
Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.Výše na jedno dítě: 13 404 Kč ročně /měsíčně 1 117 Kč
Výše na druhé dítě: 15 804 Kč ročně/měsíčně 1 317 Kč
Výše na třetí a další dítě: 17 004 Kč ročně/ měsíčně 1 417 KčV souvislosti s přijetím tohoto zákona došlo také ke změně zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, kde se zavádí sleva za umístění tzv. „školkovné“. Do § 35 ba odst. 1 se doplnilo nové písm. g), které zní:
g) slevu za umístění dítěte
Z toho vyplývá, že se bude možno uplatnit pro Roční zúčtování daně za rok 2014 mimo slev na poplatníka, manželku, invalidity a studium i slevu za umístění dítěte.

  • Změny v odměňování zaměstnanců od 1.ledna 2015

Nové platové tabulky pro zdravotnické pracovníky dle nařízení vlády č.564/2006 Sb.

',

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook