Vývojový tým GINIS Express DDP vydal 5. 5. 2017 novou distribuci SQL verze programu.

Již dříve avizována nová distribuce SQL verze programu GINIS Express DDP (1.04.3) mimo jiné obsahuje:

  • pokročilou roční uzávěrku se strojovým porovnáním konečných stavů uzavíraného roku a počátečních stavů nového roku
  • náhled na data po uzávěrce s možností se následně rozhodnout, zda se má provedená uzávěrka zapsat, či se mají data vrátit do původní podoby před uzávěrkou
  • nový pohled na opravné položky, ve kterém se opravné položky zobrazují u předpisů, ke kterým byly spočítány
  • nové sestavy pro opis změn předpisů a úhrad za určité období
  • poznámky a upozornění v kalendáři na hlavním okně programu, oproti souborové verzi jsou vylepšené o možnost odložit si upozornění o určitý čas
  • v menu Zpracování – Poplatníků zprovozněna funkce na přesun případu do jiného příjmu
  • doplněno zobrazení čísla a názvu příjmu na kartu případu se zvýrazněním, pokud je tato karta z jiného příjmu, než kam je uživatel přihlášen (po funkci změna příjmu na kartě případu)

 

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook