V rámci výzvy 22 bylo v minulých měsících pro Město Litovel připraveno 50 interaktivních formulářů, kde Město Litovel předalo vzory formulářů v různých formátech dokumentů. Následně jsme podle předaných vzorů vytvořili sadu interaktivních formulářů, jako jsou například formuláře pro přiznání k poplatku ze psů pro Finanční odbor atd.

Interaktivní formulář je v elektronické podobě v univerzálním formátu PDF, do kterého lze v prohlížeči PDF souborů vyplňovat položky jako je jméno, příjmení a další. Odpadá problém s čitelností oproti ručně vyplněným formulářům. V případě že uživatel má elektronický podpis může takovéto formuláře vyplnit a odeslat z domu. Jak interaktivní formulář může vypadat je vidět na obr. 1. Světle modrá pole jsou určena pro vyplnění.

Formulář může mít několik druhů interaktivních polí, textová, výběrová, zatržítka , pole pro elektronický podpis, případně další.Na obr. 1 je výběrové pole, kde se výběrem změní obsah následujících tří řádků, podle toho co uživatel vybere. Světle modré obdélníky jsou textová pole určena pro zapsání textu nebo čísel, podle toho co v daném poli má být uvedeno. Textové pole může mít specifická omezení, např. datum, číslo, PSČ atd. U takových polí může být nápověda s bližším určením, například co a v jakém formátu tam má být doplněno. Ukázka nápovědy je u podpisu na obr. 1. Na obr. 2 je ukázka zatržitek.

Jakmile je dokument vyplněn, může být podepsán platným elektronickým podpisem a následně odeslán emailem na podatelnu úřadu. Odeslání je řešeno pomocí tlačítka na obr. 3. V Případě, že uživatel nemá zřízen elektronický podpis, může formulář vytisknout a doručit osobně nebo poštou.

Autor: Marek Smýkal

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook