Z důvodu doplnění dokumentace k rozhraní eNeschopenek (možnost mít stejné číslo neschopenky na více případech) verze 1.3.1 ze strany ČSSZ je nutné do databáze doplnit datové pole IdPripadu.

To se provede automaticky při příjmu eNeschopenek přes VREP rozhraní nebo importu XML souboru.

Podmínkou je kombinace DNP >= 384.03X26 a spolu s tím povýšit na >= 384.4.27

Doporučujeme povýšit na tyto verze.

Auror: Zdeněk Molík

Do nové verze modulu GINIS DDP řady 2020 (konkrétně verze 384.9) jsme připravili novou funkčnost – Hromadné odložení splatnosti předpisu.

Uživatelé dostanou do ruky nástroj, kterým bude možno hromadně posunout splatnost předpisů nad vybranou množinou případů a jejich předpisů. Změna data splatnosti bude možná jak na konkrétní datum, tak lze posunout datum splatnosti o definovaný počet dnů, měsíců nebo let vpřed (ale i zpět).

Funkčnost ocení zejména ti zákazníci, kterých se dotkne například změna vyhlášky v okamžiku, kdy již jsou vygenerované předpisy místních poplatků, nebo dojde z jiného důvodu k odsunutí splatnosti předpisů dále do budoucnosti.

Funkčnost není nijak zpoplatněna a je zařazena mezi stávající hromadné změny.

Autor: Pavel Polák

Na co vůbec potřebuji Cloud? Co to vůbec znamená mít data v Cloudu.

Jedna ze základních definic zní: „Cloud je moderní způsob řešení informačních technologií (ve vašem případě firemních), jehož základem jsou sdílená úložiště běžící na fyzických datových centrech s důrazem na bezpečnost a spolehlivou dostupnost.

Co to však znamená pro vás, jako majitele dat, za které jste zodpovědný? Zálohujete pravidelně svoje data, stále obměňujete hardware, aby byl dostatečný, nebo máte server, u kterého jste si jistí, že je zabezpečený na 100 %? Takovýchto otázek by mohlo být víc, a jestli jste na všechny odpověděli "ano", tak pravděpodobně Cloud nepotřebujete ...ale všechno vás to stojí starosti a ne zrovna malé náklady.

Právě proto je tady Cloudové řešení. Cloudové řešení vám zajistí přístup k datům odkudkoliv, kde máte připojení k internetu (což je v dnešní době skoro všude). Dále si nemusíte dělat starosti se zálohováním, datové centrum vám ručí na 99,9%, že vaše data jsou zálohována a chráněna před všemi možnými hrozbami. V případě, kdy se jedná o programy, které běží v Cloudu, vám odpadají nároky na potřebu mít stále aktuální a výkonný hardware, jelikož všechen výkon zajišťuje sám Cloud.

Máte strach, že vaše data budou uložena někde "v cizině"? Nemusíte, máme pro vás řešení, které má datacentra výhradně v České Republice. Další výhodou je zvýšení kybernetické bezpečnosti organizace. Vaše podpora pro programy Gordic bude mít přístup ke Cloudu pro okamžité řešení vašich požadavků. To způsobí zkvalitnění a zlevnění dosavadních služeb.         

Neváhejte a kontaktujte vašeho servisní zástupce pro vytvoření cenové nabídky.

 

Události posledních dnů přinesly v souvislosti s vládními opatřeními k omezení koronaviru mnoha lidem nečekané potíže. Ať už se týkají přímo jich nebo osob jim blízkých v důsledku omezují možnost být na pracovišti tak často jak bychom potřebovali. Úkoly a práce nepočká a nesplněné termíny a hromadění budoucích povinností je velmi nepříjemné. V této situaci se v plné míře projevily přínosy cloudového řešení s možností vzdáleného bezpečného přístupu pro naše zákazníky. Informační systém je dostupný i z domova či zahraničí v plném rozsahu. Systémy jsou dostupné pomocí bezpečného šifrovaného spojení, chráněné proti virům, cizím útokům a pravidelně zálohované. To vše bez potřeby osobního zásahu uživatele. Pravidelně jsou rovněž aktualizované poslední verze všech dodávaných aplikací včetně legislativních změn.

V případě potřeby je možno službu rozšířit i o další služby – úložiště dat, dokumentů atd. tak, aby i agendy mimo informační systém GINIS Vám byly vždy dostupné a plně zabezpečené.

Autor: Kotisa, Hartl

Od 1. 5. 2020 má nejnižší sazbě daně podléhat dodání pitné vody a souvisejících služeb.

Na základě novelizace zákona o DPH zákonem č. 256/2019 Sb. má být s účinností od 1. 5. 2020 přeřazena pitná voda z 15% do 10% sazby daně. Pitnou vodou se
rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Zároveň mají být přeřazeny související služby vodného (36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí) a stočného (37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi).

Rozhodující pro určení sazby daně, která má být přiznána, je okamžik přijetí platby nebo okamžik uskutečnění zdanitelného plnění.

Ke zdanění a vypořádání záloh uvádíme, že obecné pravidlo pro vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby je vymezeno v § 20a zákona o DPH. Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (zálohy). Pravidla pro určení základu daně a výše daně v případě vypořádání záloh za zdanitelná plnění, kdy se v průběhu vypořádávaného období měnily sazby daně, řeší ustanovení § 37a zákona o DPH.

Začátkem května bude vydána distribuce GINIS Express DDP jak v souborové verzi, tak v SQL verzi, která bude řešit problematiku vypořádání záloh a bude obsahovat nové verze sestav pro generování faktur.

Autor: Radim Ludvík

ČSSZ přistoupila k dalšímu rozšíření eNeschopenky:

Změny:

 • Stávající notifikace jsou rozšířeny o nové elementy:
  • DatumVznikuNotifikace – udává, kdy byla notifikace pro danou neschopenku vygenerována
  • Poznamka – pro možnost vložit další upřesňující informace týkající se neschopenky (v této verzi se element neplní)
 • Změna u elementů AdresaMistaPobytu a Vychazky:
  • Elementy mohou být uvedeny vícekrát, pokud k dané neschopence je evidováno více adres/vycházek.
  • U jednotlivých elementů může být uveden i datumový interval, pro který je adresa/vycházka platná.
 • Doplněny nové typy notifikací:
  • ZmenaDpnInfo – slouží pro zaslání informací o tom, že došlo ke změně na neschopence (např. vlivem dodatečného zpracování opravného podání od lékaře).
  • StornoDpnInfo – slouží pro zaslání informace o tom, že neschopenka byla na ČSSZ stornovaná.
 • notifikací odesílaných do DS se mění předmět a název přiložených souborů.
 • Pro získání rozšířených notifikací bylo vytvořeno nové e-Podání DZDPN20-V2.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook