GINIS Express SQL je vhodný především pro menší organizace veřejné správy - jako příspěvkové organizace, obecní úřady, úřady městysů a některé městské úřady, které požadují pro ně cenově dostupné řešení a přitom chtějí využít výhod databázového systému. Díky tomuto řešení mohou spravovat své agendy prostřednictvím jednoduchých a vzájemně integrovaných aplikací.

Díky zmiňovanému databázovému charakteru umožňuje systém efektivní ukládání, modifikaci a výběr velkého množství pořízených údajů (dat). Výhodou řešení je efektivnější shromažďování, třídění a správa dat, data jsou uložena v jednotlivých tabulkách. Oproti klasickému souborovému systému má SQL varianta navrch také v následné filtraci či úpravě dat. Předností SQL verze je také vyšší stupeň zabezpečení, například co se archivace týče.

Přechod na GINIS SQL lze učinit přímo ze souborových (stávajících) verzí, které lze za pomocí algoritmu převést přímo na novou verzi. Nemusíte mít tedy obavy, že by došlo ke ztrátě či znemožnění přístupu k historickým datům. 

Přechod na GINIS Express SQL je z pohledu uživatele současného GINIS Express tzv. systémový upgrade, zjednodušeně řešeno o „povýšení stávající verze na verzi vyšší“. Zákazník tedy doplatí upgrade, nemusí si pořizovat systém nový. GINIS Express SQL nabízí tyto výhody:

 •  nové grafické prostředí,
 •  grafické znázornění stavu a typu faktur, poukazů či bankovních výpisů,
 •  nové možnosti práce s daty nad seznamy (filtrování, třídění, skupinování, řazení a výběr sloupců),
 •  uživatelské ukládání rozložení tabulek do registrů,
 •  využívání databázového stroje,
 •  možnosti využití uložených dat k dalšímu vytěžení (Datové sklady, …),
 •  sjednocení vzhledu a některých parametrů modulů KDF a KOF,
 •  společný číselník externích i interních subjektů pro všechny moduly,
 •  funkce programu zůstávají stejné a jsou dále rozšiřovány,
 •  jednotlivá menu a funkčnost se jeví uživateli téměř totožně.

  

Výhody vybraných modulů


Komunikace s bankou (KXF)

 • Přehled obratů za více let - nastavením masky obratů bankovních výpisů lze získat přehled obratů za více let, např. podrobný přehled plateb, které proběhly na zadaný bankovní účet.
 • Automatické zaúčtování obratů bankovního výpisu - při nastavení návrhů zaúčtování lze jediným klikem zaúčtovat všechny obraty vybraného bankovního výpisu a to buď přímo na pozadí, nebo se otevře pořizovač účetnictví předplněný odpovídajícími účetními zápisy a lze je pouze zkontrolovat a potvrdit. 


Automatické zaúčtovaní obratů bankovního výpisu: Pořizovač UCR předplněný odpovídajícími účetními zápisy, které lze jen potvrdit.

 

Kniha došlých faktur (KDF)

 • Přehled faktur ke dni - seznam faktur a jejich úhrad v takovém stavu, jakého nabývaly k zadanému datu. Ukázka grafického znázornění stavů a typů faktur v modulu KDF. Průběh stavu vyřízení faktur je graficky znázorněn pomocí piktogramu. Tím dochází k zpřehlednění pohledu na faktury a zjednodušení orientace a práce v modulu. Obdobně je znázorněn typ faktury.

 

Kniha odeslaných faktur (KOF)

 • Přehled faktur ke dni - seznam faktur a jejich úhrad v takovém stavu, jakého nabývaly k zadanému datu.
 • Upomínky, nezaplacené faktury přes všechny roky.


Ukázka upomínek faktur v modulu KOF – faktury jsou seskupeny dle odběratele a jsou vidět součty (pohledávka, počet upomínek) za jednotlivé odběratele. Počet vybraných faktur za všechny odběratele k upomínkování (Vybrané) a celková pohledávka k upomínkování (Vybráno).

 

Obec Tučapy využívá již třetí rok výhod SQL verze GINIS Express

Jihočeské Tučapy se v roce 2015 staly jednou z prvních obcí využívajících inovativní SQL verzi ekonomického systému GINIS Express, skládajícího se z modulů Účetnictví a rozpočet(UCR), Kniha došlých faktur (KDF), Kniha odeslaných faktur (KOF), Komunikace s bankou(KXF), Pokladna (POK), a Daně, dávky, poplatky (DDP). Toto databázové řešení umožňuje uživatelům příjemnější pracovní prostředí, které je implementováno na Microsoft Windows Server ve verzi Express.


Kniha došlých faktur

Databázová verze systému s sebou přináší ještě větší možnosti uživatelského přizpůsobení modulů, jako je například filtrování dat a následné rychlé tisky. Další uživatelskou výhodou je jistě možnost jednoduché a bezpečné zálohy databáze, která tak obsahuje data všech modulů na jednom místě. Přínosem platformy MSSQL je také posílení bezpečnosti dat. 

"Nové programové řešení od firmy GORDIC nám přineslo na úřad velké zefektivnění naší práce, neboť plně využíváme všech možností, které nám programy nabízejí a uživatelsky jsou velice příjemné," neskrývá spokojenost hlavní účetní paní Lukášová.
 

Kontrolní hlášení v GINIS Express SQL

Hlavní legislativní změnou pro plátce daně byla v roce 2016 povinnost zpracovávat kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, jde o podrobnější údaje k vybraným řádkům daňového přiznání. Právnické osoby podávají kontrolní hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Informační systém GINIS Express a GINIS Express SQL umožňují v rámci modulů účetnictví, došlé faktury, vystavené faktury, pokladna, banka, poplatky, atd. výrazně práci s kontrolním hlášením zjednodušit. Pokud jsou všechny potřebné parametry daňového dokladu zaškrtnuty v primárním dokladu (např. ve faktuře, pokladním dokladu), jsou pomocí popisu dokladu přeneseny do účetnictví a zobrazí se v kontrolním hlášení.

V případě řady SQL je situace ještě jednodušší. Data ze všech modulů jsou uloženy v jedné databázi, plno údajů pro kontrolní hlášení se samo předvyplňuje a kontroluje. Např. z pokladního dokladu si zobrazíme účetní doklad a u účetního dokladu vidíme, zda jde např. o fakturu a můžeme si u účetního dokladu hned fakturu zobrazit. I v rámci oprav je řada SQL mnohem jednodušší. (ON)

 

GINIS Express SQL na Obci Bělov

Implementace systému GINIS Express SQL proběhla v obci Bělov v prázdninových měsících roku 2014. Stejně jako předchozí verze disponoval systém opět známými moduly, jako je Účetnictví a rozpočet, Pokladna, Kniha došlých faktur atd. Novinkou byl Číselník externích subjektů, jenž propojil všechny aplikace a také Administrace. V ní je možné měnit potřebné přístupy do aplikací a přidávat či odebírat jednotlivé uživatele.

Implementace proběhla bez problémů načtením archivů a pomocí převodních aplikací. I pro účetní byl tento přechod snadný, neboť grafické provedení těchto aplikací není příliš odlišné od starší varianty GINIS Express. (PV)

 

Janová přešla na GINIS Express SQL v souvislosti s kontrolním hlášením DPH

Během měsíce listopadu 2015 byl na Obecním úřadu Janová realizován přechod z GINIS Express na GINIS Express SQL. Spouštěcím impulzem byly změny v DPH pro rok 2016, v jejich důsledku jsou organizace, jež jsou plátci DPH, povinny posílat kontrolní hlášení DPH.

Samotný přechod proběhl naprosto bezproblémově. Při implementaci bylo ověřeno zrychlení systému GINIS Express SQL, za použití Microsoft SQL Serveru ve verzi Express. Při použití této verze probíhá generování výkazů i kontrolních chodů stejně rychle jako na verzi GINIS Express.


Kontrolní hlášení

Paní účetní kvituje rozložení menu jako u řady GINIS Express, netápe v hledání věcí potřebných k ovládání jednotlivých modulů. Dále ocenila sjednocení číselníků odběratelů i dodavatelů do Externích subjektů. A líbilo se jí nové grafické podání jednotlivých modulů.

Pro IT technika, který se stará o počítačové vybavení obce, přinesl přechod na GINIS Express SQL zjednodušení zálohování dat. Všechno nyní najde v jedné databázi, a nemusí zálohovat několik různých adresářů.

Pro implementátora je přínosem jednodušší administrace celé organizace. Nyní nemusí všechny údaje vyplňovat v každém modulu samostatně. Hlavní změnou proti starším verzím GINIS Express SQL je zapracování importu ze souborové verze přímo do jednotlivých modulů.

zdroj: www.gordic.cz

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook