Již začátkem ledna potřebujeme vystavovat nové faktury, zapisovat došlé faktury a evidovat nové pokladní doklady. Proto je nutné si otevřít v ekonomických modulech GINIS Express nový rok. Tento úkon si může každý provést sám, dle níže uvedeného postupu. Jen před samotným otevřením doporučujeme v každém modulu provést archivaci dat a pak teprve nový rok zakládat.

GINIS Express UCR – Účetnictví a rozpočet

Než budeme otevírat nový rok, přes menu Účetnictví\ Uzávěrka M\ Archiv si provedeme zálohu dat. Pak je dobré program ukončit a znovu spoustit. Po zadání hesla se zobrazí úvodní okno modulu (výběr organizace a období zpracování), kde rok 2017 přepíšeme na rok 2018. Po odentrování se nás program zeptá, zda chceme založit nový rok, zda program nemá nikdo jiný spuštěný a zda máme na disku dostatek místa. Program otevírá rok a kopíruje si potřebné soubory, nyní vyčkáme. Po úspěšném otevření se zobrazí protokol, co bylo s programem prováděno. Nemusíme si ho tisknout ani procházet, sestavu můžeme zavřít a na dotaz smazat vytvořený protokol odpovíme Ne. Rok 2018 máme založený.

GINIS Express KDF – Kniha došlých faktur, KOF - Kniha odeslaných faktur, KXF - komunikace s bankou

Před otevřením roku si přes menu Souhrn\ Archivace provedeme zálohu dat. Nový rok otevřeme přes menu Souhrn\ Nový rok. Zadáme rok 2018 a potvrdíme OK. Počítač se nás ještě zeptá, zda mají všichni uživatelé program ukončený a zda máme dostatek místa pro soubory nového roku. Nejdůležitější dotaz je, zda přidat rok 2017 do souboru KDF.ROK pro možnost dalšího zpracování. Zde odpovíme také Ano a rok 2018 je otevřený. Pokud budeme chtít hradit nějakou loňskou fakturu, do roku 2017 se přepneme přes menu Souhrn\ Změna roku. V Komunikaci s bankou roku 2018 se pak budou nacházet jak úhrady roku 2017, tak 2018, Tedy při tvorbě dávky v modulu Komunikace s bankou, kdy chceme hradit loňské faktury se nepřepínáme do loňského roku.

GINIS Express POK – Pokladna

Po spuštění pokladny nejdříve zadáme datum např. 31. 12. 2017. Tím se dostaneme do roku 2017, kde přes menu Pokladna\ Archivace provedeme archív dat. Program ukončíme. Po spuštění pokladny v roce 2018 se v kolonce Datum automaticky objeví aktuální datum s rokem 2018. Po potvrzení klávesou Enter se počítač sám zeptá, Založit nový rok? Zvolíme Ano.

Příspěvkové organizace, nebo obce s hospodářskou činností budou ještě potřebovat nastavit počáteční stav pokladny. Při úvodním přihlášení je zapotřebí zadat datum 31. 12. 2017. Pak se přes menu Pokladna provede Uzávěrka H a po ní Uzávěrka R. Ta zobrazí hlášku, Počáteční stav nového roku byl nastaven, zkontrolujte ho.

Autor: Jiří Ferbínek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC - Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo - elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám - Váš bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities - Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS - Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ - Platforma kybernetické bezpečnosti
Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook