Co to vlastně je online školení? Online školení nebo webinář je přednáška pořádaná přes internet za účelem předání praktických informací, představení nového produktu či služby. Jeho délka by neměla přesáhnout 90 minut, z toho část bývá vyhrazena pro dotazy účastníků. Maximální počet účastníků školení je závislý na rozhodnutí pořadatele. Může se jednat i o několik set nebo tisíc účastníků. Z hlediska kvality webináře není počet účastníků nijak omezující. Obvykle však nepřekračuje 25 účastníků, kteří tak získají dostatek prostoru pro své dotazy.

Co k tomu budu potřebovat?

Bez čeho se ovšem jeho účastníci neobejdou, je počítač připojený k internetu, sluchátka, případně i mikrofon, pomocí kterého se můžete zapojit do diskuse. Odkaz na připojení dostanete od nás. Není potřeba žádný speciální software.

Rady pro účastníky online školení

Jestli jste si u nás objednali online školení v daném termínu, tak den předem od nás obdržíte odkaz v emailu, který vás odkáže na internetové stránky, kde kurz bude probíhat. Na kurz se připojte alespoň 10 minut předem, aby se v čas mohly odstranit případné problémy. Pro přihlášení vám stačí zadat jméno.

V průběhu školení, jestli budete mít dotaz, tak nejlepší variantou je dotaz napsat do skupinového chatu, a lektor vám rád na dotaz odpoví. Jestli odpověď nebyla dostatečná tak nyní můžete zahájit diskuzi.

Dalším důležitým bodem je mít v průběhu semináře ztlumený mikrofon, jestli tedy zrovna nemluvíte. Zajistíte tím, že přednáška nebude rušena okolními zvuky a vy bude moct poslouchat čistý zvuk.

Výhody pro účastníky

Hlavní výhodou webináře je nezávislost na místě školení – účastníci mohou online školení či webinář absolvovat z kteréhokoliv místa, ať už z domova, z kanceláře nebo třeba z hotelu na služební cestě. Tím se otevírají zcela nové příležitosti účastnit se školení nebo kurzů, které by pro vás byly za normálních okolností zcela nedostupné.

Zcela nesporná je úspora času, neboť odpadá nutnost cestovat na školení, kdy často cesta zabere mnohem více času než samotné školení. S tím souvisí i úspora nákladů na cestovné a případně na ubytování, které mohou být značné.

Webináře se můžete zúčastnit i ten, kdo má malé děti nebo je třeba pohybově omezený. Školení online lze navíc kdykoliv opakovat – účastník si může školení nahrát a podle potřeby se pak vrátit k některé jeho části nebo si celé školení zopakovat.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat. Připravíme pro vás školení na míru pro jednu nebo více osob. Online školení je snadné a přínosné.

Zdroj: iPodnikatel: Online školení je způsob, jak efektivně vzdělávat vaše zaměstnance

Poslanecká sněmovna schválila novelu daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci. Jaké změny nás tedy čekají?

Online finanční úřad a podpora elektronizace

Systém bude podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé budou mít lepší přehled o svých daňových povinnostech.

V současnosti je nutné nejprve vytvořit legislativní základ, na němž se budou moci služby online úřadu dále rozvíjet. Hlavním záměrem novely daňového řádu je především podpora elektronizace, jejímž cílem je zjednodušit administrativu v komunikaci se správcem daně a motivovat k využívání elektronických prostředků.

Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc.

V případě elektronické žádosti získá poplatník také benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani. Součástí novely je zrušení povinnosti podávat daňová přiznání elektronicky pro poplatníky, kteří si dobrovolně zřídili datovou schránku.

Daňové kontroly na dálku

Dalším cílem je zjednodušení kontrolních postupů. Nově bude v rámci daňové kontroly připuštěna dálková forma komunikace, což přinese větší flexibilitu podle preferencí daňového subjektu a okolností konkrétního případu. Toto opatření by mělo zkrátit jednotlivé fáze daňové kontroly a zároveň zamezit případným obstrukcím.

Záloha na daňový odpočet

Klíčovou změnou v novele je také zavedení zálohy na daňový odpočet, jež umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH. Plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, by měl přinést zlepšení z hlediska jejich cash flow a zároveň zvýšení jejich právní i podnikatelské jistoty.

Úprava údajů požadovaných ve formulářích

Předloha dále přímo v zákoně stanovuje obecný okruh údajů, které bude možné požadovat ve formulářovém podání. Konkrétně se jedná o registrační formuláře a daňová tvrzení. Podrobnosti údajů, náležitosti a jejich uspořádání bude nově upraveno vyhláškou Ministerstva financí.
Jde o reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17, podle něhož musí být okruh údajů požadovaných ve formulářích stanoven explicitně zákonem.

Dále se rozšíří okruh méně invazivních způsobů realizace zajišťovacího příkazu, a to zejména o prohlášení o majetku, anebo umožnění fyzickým osobám požádat si o změnu daňového identifikačního čísla tak, aby neobsahovalo rodné číslo.

Účinnost novely daňového řádu se bude odvíjet od průběhu legislativního procesu a je navržena k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce, který bude následovat po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zdroj: Ministerstvo financí

50 čirých ochranných štítů a finanční dar jsme poskytli Nemocnici ve Znojmě.
Věříme, že dobře poslouží. 

Vážení zákazníci,

vyhlášení celostátní karantény zasáhlo do mnoha oblastí osobního i profesního života nás všech, včetně klientů a zaměstnanců firmy BNSOFT s.r.o. GORDIC Distributor.

Ve snaze zajistit i v této době co nejširší rozsah služeb (a současně ochránit zdraví zaměstnanců i klientů) přijala naše firma následující opatření:

 • Telefonní linky s technickou podporou zůstávají v provozu v době 8:00 – 16:00 denně
 • Mobilní telefony našich zaměstnanců jsou dostupné v době 8:00 – 16:00 denně
 • Od 16. 3. 2020 poskytujeme pouze bezkontaktní formy služeb
  • Vzdálená správa
  • Video konference
  • Telefonická podpora
 • Všechna opatření jsou platná do odvolání

Děkujeme za pochopení,

Vedení BNSOFT s.r.o.

Potřebné verze:

32PAM0138404X05.ZIP
40PDM0148405X01.zip
GDZ: 384XXX003X41

Ošetřovné

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Podmínky pro poskytování ošetřovného

 • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
 • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Na základě výše uvedených změn byly zapracovány do modulu PAM tyto změny:

 1. Pro níže uvedené mzdové složky byl doplněn druh „Mim.opatření 2020“

2020 -  DNP OČR

2025 - DNP OČR – navazující - jiná osoba

2135 - DNP OČR - z jiných měsíců - proplaceno

Při pořízení druhu „Mim.opatření 2020“ na výše vyjmenovaných mzdových složkách nebude prováděna kontrola na délku zadaného ošetřovného, která se provádí při uložení měsíční změny a v  KCH č. 38.

 1. V rámci podpůrčí doby dle mimořádného opatření je možné vystřídání podle § 39 odst. 4 věty první zákona o nemocenském pojištění i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu; podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče. Pro správné stanovení rozhodného období, kdy bylo ošetřovné u zaměstnance již z těchto důvodů čerpáno a dochází k dalšímu pořízení ošetřovného na další dobu, je nově umožněno pro mzdové složky 2020, 2025 a 2135 s druhem 220 upravit datum vzniku nemoci na pořizované měsíční změně.

Zdroj: GORDIC 26. 3. 2020

Máte nastavenou automatickou zálohu svých dat v nějakém komerčním programu, nebo dokonce přímo v systému Windows a myslíte si, že všechno funguje?

Pozor, nemusí to tak vždy být. Časem může dojít k aktualizaci Windows, či neplánovanému ukončení systému, a v takovém případě může dojít k ukončení automatické zálohy. Doporučujeme důrazně kontrolovat samotné zálohy, zda se pravidelně vytvářejí ve stanovených časech.

Dále je potřeba si uvědomit kam zálohujeme. Nejlepší variantou je komerční cloud nebo vlastní externí disk, který však po vytvoření zálohy odpojíme a nenecháváme ho připojený.

Jste jenom uživatel a všechno necháváte na správci IT? I vy jako uživatel určitě budete moct po domluvě se správcem dělat vlastní zálohu své práce. Díky záloze zvýšíte bezpečnost svých dat a i klid pro vás samotné. Nikdo nechce dělat věci, které už jednou vytvořil.

Nevíte zda, nebo jak zálohujete? Obraťte se na nás a my vám pomůžeme.

Autor: Luděk Bartes

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook