Aktuality

Stále nemáte řešeni GDPR pro vaši organizaci?

srpen 06, 2018

Vyzkoušejte nástroj GDA: analýza GDPR online od společnosti Gordic. Díky GDA můžete v přívětivém online prostředí identifikovat skutečný stav organizace v oblasti nakládání s osob

Kvalifikované elektronické podpisy dle nařízení eIDAS

červenec 12, 2018

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, končí dne 19. 9. 2018 (včetně) možnost podepisovat dokumenty

Praktické školení na počítačích pro ÚSC, DSO a PO – ekonomické programy GINIS® Express

červenec 03, 2018

V termínu od 11. 6. 2018 do 21. 6. 2018 probíhalo každý pracovní den v naší firmě praktické školení zákazníků z rozpočtových i příspěvkových organizací na testovacích databáz

ISP - sběr dat za 1. pololetí roku 2018

červenec 01, 2018

Sběr dat za 1. pololetí roku 2018 proběhne od 1. července do 5. srpna 2018. Dovolte nám informovat Vás, že jako každý rok do 5. 8. 2018 Vás čeká zpracování pololetního výkazu ISP. Ste

Připomenutí - jak odeslat schválení/ neschválení účetní závěrky

červen 12, 2018

Má již vaše organizace schválenou účetní závěrku? Pokud ano, zde je postup, jak výkaz o schválení / neschválení vyplnit a odeslat. Schválení účetní závěrky za účetní období r

GINIS Express - Nový modul GDP vám pomůže s GDPR

červen 12, 2018

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Uvedené nařízen

Důležité opatření proti kybernetickým útokům

červen 12, 2018

Jak ochránit vaše data z GINISU před šifrovacími viry? Aktuálně jsou vaše data z ekonomických modulů GINIS ohrožena mnohonásobně víc než jindy. Pravidelně se objevují vlny kybernetic

Dlouhodobé ošetřovné

červen 01, 2018

Legislativní změny s účinností od 1. 6. 2018 jsou provedeny na základě zákona č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších

GDPR - realizace PAM a PER

červen 01, 2018

Dokument Realizace GDPR v GINIS PAM popisuje realizaci obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování

GINIS® Express je na GDPR připraven

červen 01, 2018

Společnost GORDIC je rozšířena o produkty, které napomáhají v implementaci požadavků nařízení GDPR do organizací všech typů. Na tomto základě jsme vybudovali komplexní řešení podp

Hlídání lhůt v GINIS DDP

červen 01, 2018

Tým GINIS DDP připravil dlouho a často poptávanou funkcionalitu tzv. hlídání lhůt. Toto umožní uživateli sledovat plynutí různých lhůt, které se vážou k datu splatnosti předepsan

Elektronické výplatky

květen 21, 2018

Ještě stále tisknete výplatní pásky? Proč si to nezjednodušit? Přejděte na elektronické výplatní pásky Jednoduché vygenerování - pro osobu, organizaci, pracoviště, atd. Jednoduc

Blíží se start GDPR

květen 21, 2018

Již za několik dní, 25. 5. 2018, vstoupí do praxe nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2018/679 ze dne 26. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ú

Příprava příspěvkových organizací na výstup do FAMA+

květen 11, 2018

V současné době probíhá na příspěvkových organizacích Olomouckého kraje příprava na plánovaný datový výstup z evidence majetku do systému FAMA+. Pracovníci naší firmy prováděj

Školení partnerů GORDIC – GINIS® EKO Závazky a pohledávky

květen 03, 2018

V rámci programu GORDIC® Partner program (dále také „GPP“) probíhá školení jednotlivých částí IS GINIS. V termínu od 17. do 20. 4. se uskutečnilo školení části GINIS® EKO Závaz

Novinky v oblasti mezd

květen 03, 2018

Dlouhodobé ošetřovné - od 1. 6. 2018 Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečujíc

URBIS Brno s HDL Automation a Myjordomus

květen 03, 2018

Naše dceřiné společnosti HDL Automation a MyMight (Myjordomus) se zúčastnily veletrhu URBIS konaném na brněnském výstavišti ve dnech 25. a 26. dubna 2018. HDL Automation se zabývá systé

Adaptace GDPR do české legislativy

duben 30, 2018

25. května 2018 nabude právní účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Povinné USB tokeny, které jsou v souladu s eIDAS

duben 26, 2018

Uplynutím přechodného období pro implementaci eIDAS v září letošního roku jsou fakticky všechny Orgány veřejné moci povinny k podepisování dokumentů používat výhradně kvalifikovan

Zrušení karenční doby

duben 10, 2018

Babišova vláda v demisi podpořila návrh ČSSD na zru­šení karenční doby, tj. na obnovu náhrady mzdy v prv­ních třech dnech nemoci. Zaměstnavatelé by pak vy­pláceli nemocenskou od 1. d

Odkazy

GORDIC - Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo - elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám - Váš bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities - Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS - Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ - Platforma kybernetické bezpečnosti
Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook