Aktuality

Městská policie v Litovli vede přestupkové řízení elektronicky v GINIS

listopad 07, 2019

Město Litovel využívá informační systém GINIS již řadu let (od roku 2005). S modulem Přestupky městské policie, který řeší kompletní agendu přestupků a řídí se postupem zákona o

e-Faktura

listopad 05, 2019

Povinnost přijímat e-Faktury pro všechny zadavatelé veřejných zakázek je již za dveřmi. Jste připraveni? Od počátku roku 2019, tedy přesně od 31. 12. 2018 musí organizační složky st

Tajemníci městských a obecních úřadů se sešli na Lipně

listopad 04, 2019

Ve dnech 13.–15. října 2019 se ve Frymburku na Lipně uskutečnil již 38. celostátní odborný seminář tajemníků městských a obecních úřadů. Téměř dvě stovky zástupců velk

Rozšíření funkčnosti prodejních skladů (POK)

listopad 04, 2019

V rámci usnadnění práce byla v modulu POK – Pokladna rozšířena funkčnost napojení na prodejní sklady (vedené v modulu MAJ – Majetek). Nově je při administraci předkontací možné

Elektronická faktura v systému GINIS

říjen 19, 2019

Elektronická faktura vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek, kde je v § 221 uvedeno, že zadavatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění veře

Novinky verze 3.84 za G1 PAM

říjen 08, 2019

Rozšíření - komunikace s penzijními fondy Export dat pro penzijní společnosti Přepracován export dat pro penzijní společnosti. Nově jsou exportní dávky (rozpisy plateb) generovány z v

Novinky Pokladna (říjen 2019)

říjen 07, 2019

V posledních verzích modulu POK – Pokladna řady IS GINIS Standard a vyšší byly uvolněné následující novinky: Do masky pokladních dokladů přidán filtr na formu dokumentu. Nyní je

Informace k novele zákona o DPH č.235/2004 Sb.

říjen 07, 2019

Na základě novely zákona o DPH č.235/2004Sb. bylo nutno upravit způsob výpočtu DPH v modulu DDP produktové řady GINIS Express i GINIS Standard.  Došlo   ke  sjednocení způsobu výpoč

NEzálohovat se nevyplácí

říjen 07, 2019

Bohužel, je faktem, že většina uživatelů pořád zálohuje nedostatečně, případně vůbec. I bez útoku ransomwaru můžou být výsledky katastrofální. Ztráta dat z agend jako je úče

Portál občana ve Znojmě

září 27, 2019

Magické datum 9. 9. 2019 se stalo město Znojmo výjimečným. Tento den se totiž široké veřejnosti představil SW nástroj Portál občana, který běžným uživatelům zpřístupňuje nové el

Portál občana GORDIC propojen na státní portál občana

září 03, 2019

Společnost GORDIC a město Telč dosáhly ruku v ruce významného úspěchu na poli poskytování elektronických služeb pro občany. Koncem srpna 2019 se podařilo napojit webovou dlaždici měs

Úspěšná školení uživatelů Ginis Express

září 02, 2019

V posledním čtvrtletí jsme pro vás připravili hned dvě témata školení. Školení pořádané v červnu bylo praktické a pomáhalo uživatelům v orientaci v programu a předvedením ne ta

e-Neschopenka – informace pro zaměstnavatele a možnosti řešení v modulu GINIS PAM

srpen 29, 2019

Informace k e-Neschopenkám z ČSSZ Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 1

Zkušenosti s implementací modulu USN (Usnesení a porady)

červenec 30, 2019

Modul USN - usnesení a porady slouží ke kompletnímu zpracovávání veškerých podkladových materiálů pro porady, komise, radu měst a obcí a zastupitelstev. Samozřejmostí je distribuce tě

V Obci Hlubočky jsme provedli migraci dat spisové služby

červen 12, 2019

Ve spolupráci s kolegy z distributora GORDIC Nový Bor jsme realizovali převod dat spisové služby v obci Hlubočky z informačního systému Munis od společnosti Triada spol. s.r.o.  do IS GINIS

Nová distribuce GINIS Express DDP a DDP SQL

červen 03, 2019

Vývojový tým GINIS Express DDP uvolnil koncem května nové verze modulu a to jak v souborové, tak SQL variantě. Mezi hlavní novinky obou verzí patří zejména úprava výpočtu DPH při výp

PAM: Novela zákoníku práce ruší karenční dobu

červen 01, 2019

Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákoníku práce č. 32/2019 Sb., která ruší tzv. karenční dobu, čili dobu prvých 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzd

Ověřování na úřadech nebylo nikdy jednodušší!

červen 01, 2019

Znáte už náš modul z edice GINIS EXPRESS zvaný Legalizace a vidimace? Tento program usnadní práci organizacím, které spadají do seznamu vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody op

PAM - Legislativní změny od 1. 5. a 1. 6. 2019

květen 05, 2019

Potřebné verze: GDZ: minimálně 382XXX003X13 Sestavy: až do verze: 32PAMS138201Z30.zip •  zvýšení příjmu pro uplatnění srážkové daně •  změny v provádění srážek ze mzdy od

Mobilní elektronická podpisová kniha

květen 03, 2019

Město Mikulov si již od roku 2017 užívá výhod Mobilní elektronické podpisové knihy (MPK) od společnosti Gordic. Hlavním důvodem této volby moderního způsobu schvalování a podepisován

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook