Aktuality

Elektronické výplatky

květen 21, 2018

Ještě stále tisknete výplatní pásky? Proč si to nezjednodušit? Přejděte na elektronické výplatní pásky Jednoduché vygenerování - pro osobu, organizaci, pracoviště, atd. Jednoduc

Příprava příspěvkových organizací na výstup do FAMA+

květen 11, 2018

V současné době probíhá na příspěvkových organizacích Olomouckého kraje příprava na plánovaný datový výstup z evidence majetku do systému FAMA+. Pracovníci naší firmy prováděj

Školení partnerů GORDIC – GINIS® EKO Závazky a pohledávky

květen 03, 2018

V rámci programu GORDIC® Partner program (dále také „GPP“) probíhá školení jednotlivých částí IS GINIS. V termínu od 17. do 20. 4. se uskutečnilo školení části GINIS® EKO Závaz

Novinky v oblasti mezd

květen 03, 2018

Dlouhodobé ošetřovné - od 1. 6. 2018 Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečujíc

URBIS Brno s HDL Automation a Myjordomus

květen 03, 2018

Naše dceřiné společnosti HDL Automation a MyMight (Myjordomus) se zúčastnily veletrhu URBIS konaném na brněnském výstavišti ve dnech 25. a 26. dubna 2018. HDL Automation se zabývá systé

Adaptace GDPR do české legislativy

duben 30, 2018

25. května 2018 nabude právní účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Povinné USB tokeny, které jsou v souladu s eIDAS

duben 26, 2018

Uplynutím přechodného období pro implementaci eIDAS v září letošního roku jsou fakticky všechny Orgány veřejné moci povinny k podepisování dokumentů používat výhradně kvalifikovan

Zrušení karenční doby

duben 10, 2018

Babišova vláda v demisi podpořila návrh ČSSD na zru­šení karenční doby, tj. na obnovu náhrady mzdy v prv­ních třech dnech nemoci. Zaměstnavatelé by pak vy­pláceli nemocenskou od 1. d

Úřad Národní rozpočtové rady v MS Azure

duben 10, 2018

Do prostředí MS Azure se po vzoru dalších přesunuje také nově vzniklý úřad Národní rozpočtové rady, který byl na konci roku 2017 zřízen novelou zákona o pravidlech rozpočtové odpov

GDPR a trh

duben 10, 2018

GDPR je v posledních měsících velmi často skloňovaným termínem. Obzvláště v oblasti státní správy, samosprávy a veřejných služeb, kterých se v podstatě bez výjimky týká. Za pos

Strašák jménem GDPR se blíží

duben 10, 2018

S příchodem jara se blíží také účinnost nařízení GDPR, a to od 25. 5. 2018.

Představení nové lektorky: Mgr. Soňa Coufalová

duben 10, 2018

ASI plánuje nová školení s lektorkou Mgr. Soňou Coufalovou, která působí v oblastech pedagogiky, psychologie a rozvoje osobnosti. Těšit se můžete na tato dvě témata: Asertivita Tim

eOsobnost eGovernmentu 2017 - známe vítěze

březen 29, 2018

Dne 20. 3. 2018 proběhl slavností večer a vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže eOsobnost Egovernmentu. Soutěž pořádá Magazín Egovernment. Ocenění jsou vybíráni výhradn

Novinky PRR a PRM ve verzi GINIS 3.80

březen 29, 2018

Rok se s rokem sešel a byla vydána nová verze databáze GINIS 3.80, která byla implementována u všech naších zákazníků. Ve verzi GINIS se nachází nové inovace, ale i novinky, které se

Co nového přináší GINIS Express PER SQL?

březen 28, 2018

GINIS Express PER SQL přináší pro uživatele řadu výhod. Základní změnou je propojení personalistiky s ostatními moduly GINIS Express SQL na databázové úrovni, celkovou změnu vzhledu a

Novinky v Portálu občana

březen 28, 2018

Do nové podoby Portálu občana (GINIS RAP) byla přidána funkcionalita pro náhled na pohledávky a závazky občana evidované v modulu GINIS DDP – Daně, dávky, pohledávky. V této části

Prezentace problematiky GDPR pro Mikroregion Kroměřížsko

březen 28, 2018

Dne 12. 3. 2018 jsme se účastnili setkání starostů a starostek Mikroregionu Kroměřížsko, konané na radnici města Kroměříže. Byli jsme pozváni za účelem předání komplexních infor

GINIS Express - nové funkce pořizovače dokladů WinUCR

březen 26, 2018

Modul Účetnictví a rozpočet od verze 14.07.3 dostal nové funkce, vylepšení. Do pořizovače bylo přidáno tlačítko na lištu pro vytvoření rekapitulace aktuálně pořizovaného dokladu (

Uzávěrky účetnictví

březen 26, 2018

Metodikové z firmy ASI opět pomáhali klientům v oblasti ekonomiky, a to s roční uzávěrkou v GORDIC modulu GINIS EXPRESS - UCR - Účetnictví a rozpočet. I v nepříliš příjemných pově

Analýza GDPR na Základní škole Šumná

březen 05, 2018

Cílem analýzy GDPR je pomoci základní škole nastavit proces jak nakládat s osobními údaji, identifikovat rizika a následná opatření. Přínosem bude reálný pohled na to, jak organizac

Odkazy

GORDIC - Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo - elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám - Váš bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities - Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS - Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ - Platforma kybernetické bezpečnosti
Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook