Základní charakteristika projektu

Stručný popis projektu "Podpora komunikace a řízení vztahů se zákazníky a partnery"

Projekt "Podpora komunikace a řízení vztahů se zákazníky a partnery" je investicí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Žadatel si pořizuje software a hardware, související s poskytováním nových služeb zákazníkům a zlepšení komunikace s partnery, které přinesou zásadní změnu dosavadních postupů.
Jedná se o projekt, zaměřený na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Konkrétně jde o implementaci IS řešení pro řízení obchodních a marketingových vztahů se zákazníky, a podporující tvorbu a rozšiřování obchodních kanálů prostřednictvím videokonferenčního systému Polycom.
Tento systém poskytuje velkou šíři variabilních řešení, z čehož si žadatel vybírá vybavení pro videokonference nejméně 4 zúčastněných stran.
Společnost BNSOFT s.r.o. se specializuje na tvorbu software a poskytování komplexní podpory uživatelům. Poskytuje rovněž subdodávky dalším SW firmám (zejména firmě GORDIC) a provádí implementaci jejich systémů.
Důraz je kladen na bezproblémovou použitelnost SW komplexních řešení informačních systémů, v jejichž rámci zajišťuje:
zpracování studií, analýz a projektů,
řízení projektů,
komplexní aplikační, technickou a metodickou podporu, systémovou integraci, implementaci informačních systémů, školení uživatelů.

Použitím videokonferenčního systému Polycom žadatel výrazně inovuje způsob poskytování svých služeb a tím zvýší svou konkurenceschopnost a své postavení na trhu.

Součástí projektu bude především nákup a instalace informačního systému, který bude sloužit k řízení dodavatelsko odběratelských vztahů, zejména k řízení zakázek.

Další informace

Nový systém má umožnit základní práci se CRM – obchodními partnery, nabídkami, marketingovými akcemi, základní personalistikou, segmentací trhu, direct mailem, požadavky obchodních partnerů, základními přístupovými právy, exporty a importy dat, kniha odeslané a přijaté pošty, pracovní porady a úkoly, úkolování, generování akcí procesů a základní napojení na finance, nákup a prodej a sklady. Součástí je i jeden přístup na modifikace tiskových sestav, modifikace formulářů a základní naplněné číselníky PSČ, státy, města a obce. Pro vzdálený přístup je v nabídce internet konektor pro 4 uživatele (současně pracující) a mail konektor pro mailovou komunikaci přímo z prostředí QI.
Projekt také předpokládá vytvořit podporu novému vývojovému prostředí, založenému na Visual Studio Professional Edition s předplatným MSDN a na Visual Studia Professional Edition.


Projekt 2.2 ITP03/287 - Podpora komunikace a řízení vztahů se zákazníky a partnery

BNSOFT s.r.o.

Bezručova 3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft@bnsoft.cz

tel.: 515 300 611
mobil: 728 121 905
fax: 515 300 642

JSME PARTNERY
100 Mega Skynet